Forbered festen for ferdig Maurnesbasseng 29.januar 2024?

Etter plan skal arbeidet med renovering av Maurnesbasseng starte mandag 4.september.

Hurra – endelig!

Planen er at det skal stå ferdig til overlevering mandag 29.januar 2024.

Det blir et etterlengta gjensyn for unge og gamle og en ny opplevelse for de aller yngste som aldri har vært der før. Et viktig tiltak for hele kommune og folkehelsa.

Det er rundt 6 år siden bassenget ble stengt pga defekt ventilasjon og bygningsmessige skader. Rødt foreslo i 2020 bevilgning til investering for full renovering og fikk da kun med 1 fra Senterpartiet (Berit Tunstad trossa i flere omganger sitt eget parti) og 2 fra Frp. I 2021 kom også Høyre med og støtta full renovering. Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet ville ha mer utredninger, men de var heldigvis på gli.

Først i februar 2022 ble det etter forslag fra Rødt et enstemmig vedtak om å gå for full renovering av Maurnesbassenget. Nesten 2 år etter det skal bassenget fylles etter 7 år uten vann!

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har ingenting å skryte av i denne saka. Men her viser det seg som ellers - lokalt, bredt engasjement fører fram. Resultatet er også en generell seier for bygdene utafor bysentret. Ekstra viktig er det fordi den overordna planen for kommune i utgangspunktet bare la opp til å satse for kommunale utbygginger i Sortland sentrum. Også her hadde Rødt motforslag og resultatet ble en del forbedra, men ikke godt nok. At Maurnes nå får sin kommunale investering i nytt basseng, bør inspirerer andre bygder til å stå på for sine tiltak. I Sigerfjord gjelder det blant annet støtte til videre drift av ungdomsklubben. Ellers har vi blant annet oppgavene med å ta vare på bygdehusene.

I Rødt drister vi oss til å si - GRATULERE TIL MAURNESBYGDA – sjøl om spaden først sette i jorda 4.september. Nå er det ingen vei tilbake – heldigvis.

For skoledrifta ved Maurnes skole blir det noen stie høstmåneder med anleggsarbeid helt inntil skolebygninga. At premien er stor, er forhåpentligvis ei trøst.