Vi ønsker oss nye politikere som evner å tenke helhetlig på veistrekningen mellom Sortland og Risøyhamn og som kan holde løfter!

Fylkesvei 82 mellom Sortland og Risøyhamn

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn har hele våren og sommeren vurdert hvorvidt vi skal fortsette å kjempe en kamp som så langt har gitt mye motbør og skuffelser.

Vi har gjennom 13 år gjennomført mange aktiviteter for å sette lys på veistandarden. Vi har stilt opp på fylkestingmøter, arrangert flere folkemøter, laget film, tatt bilder og rapportert alle trafikkuhell på Facebook siden, skrevet brev personlige og offentlige, møtt opp og til dels tvunget oss inn på møter med aktører vi har opplevd ville være aktuelle for å hjelpe til. Men slik vi er blitt møtt av det nåværende fylkesrådet, ser vi ikke at vår innsats har nådd frem.

Dermed har man med enkle midler skapt en mye bredere vei - tilsynelatende.

Tvert imot er visst det siste vi oppnådde at veien i fjor ble smalere, etter at den enkelte steder ble grøftet, asfaltert og dybdestabilisert!

Nå renskes veigrøfter på Fornes og man har skavet vekk grastorva på siden av veien. Dermed har man med enkle midler skapt en mye bredere vei - tilsynelatende. Veiskuldrene består i hovedsak av myrjord uten bæreevne.

Foto: Innsendt

Til tross for nesten historisk tørke og bæreevne akkurat nå,kan vi se på bildet fra Buksnesfjorden at heller ikke nå tåler veiskuldrene en storbil ytterst på asfalten. Hvordan blir det etter normale perioder med regn?

Foto: Innsendt

Vi vurderer sterkt hva vi videre skal gjøre for å bli hørt. Skal vi orke å mobilisere til videre kamp må det bli en drastisk endring ved kommende valg!  Vi ønsker oss nye politikere, som evner å tenke helhetlig på veistrekningen FV82 mellom Sortland og Risøyhamn, og som kan holde løfter!

Med hilsen en sliten aksjonsgruppe for bedre vei mellom Sortland og Risøyhamn.