Hver dag får vi feil eller for lite informasjon. Gjerne om livsviktige saker. Hvorfor? Skaper de ikke nok klikk? Er vi ikke interessert eller bare vil vi ikke vite? Dette er et innlegg om slik informasjon som norske medier ikke bryr seg om, men som på sikt vil drepe flere mennesker enn heroin, covid og salmonella.

Av alle verdens skoger er den russiske taigaen den største. I nesten 8 millioner kvadratkilometer ligger den som et grønt lokk over permafrosten. «Halvparten av alt karbon i biologisk masse på den nordlige halvkule er lagret her.» skrev Dagens Næringsliv i 2013 i en sak med biologen Artjom Stolpovskij som sa videre  at «For klimaet er dette den viktigste skogen i verden».

Som følge av klimatiske endringer tiner taigaen og skogbunnen tørker ut. De brannene som var naturlige foryngingsmetoder i store skoger, er nå ustoppelige og øker i hyppighet, lengde og omfang. I 2019 alene forbrant 15 millioner hektar skog i taigaen.

Ved hjelp av data fra CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) har forskere anslått at  CO2-utslipp i 2020 fra polarsirkelbrannene har økt med litt over en tredjedel sammenlignet med 2019. Fra 1. januar til 31. august 2020 var de estimerte CO2-utslippene for regionen på 244 megatonn, mot 181 megatonn for hele 2019.

Hva gjør så disse brannene med kloden?

Når skogbunnen tørker ut og brannene gjør skogen om til aske som legger skogen øde og man får en ørkendannelse i sør av skogbeltet. Når permafrosten tiner, tiner verdens største klimagasslager. Utslippet fra denne kjedereaksjonen er så enorm at den menneskelige hjerne tydeligvis ikke klarer å agere. Om disse brannene får herje fritt vil vi snart ikke ha ren nok luft til å overleve.

Det er gjort forsøk fra norsk side å bidra til å begrense brannene. Men media ser ikke nyhetsverdien og da mister politikere støtte. Ansvaret ligger like mye hos media som hos oss politikere. Så nå håper jeg media for alvor tar sitt ansvar og bygger klikkbare nyheter om brannene i Sibir.

Om du ønsker å lese mer enn påskekrim, prøv:  “The Treeline: The Last forest and the future of life on Earth” av Ben Rawlence.