En Ap-finansiert rapport viser at økt offentlig forbruk kan skape flere arbeidsplasser på kort sikt. Dette vil Ap finansiere gjennom å øke skatter og avgifter for kortsiktige offentlige tiltak overfor ledighet på Vestlandet. Nord Norge har bruk for denne samme kapital og kompetansen til å utvikle naturressursene og mulighetene i Nord. Er virkelig dette Ap`s bidrag til å bygge nordområdene og det «grønne skiftet?»

Ap og venstresiden lever i den villfarelsen at man kan bevilge seg til økt verdiskaping. Nordlendingen har gjennom generasjoner lært seg til at man må skape før man kan dele!

-«Vi trenger flere lønnsomme private arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet»!!

Veksten og mulighetene i Nord Norge er nå mye større enn i resten av landet, og «gullkysten`s» bidrag til nasjonaløkonomien vil øke kraftig fremover. Derfor bør det investeres og legges til rette for verdiskaping i nord og ikke gjennom avleggs Ap politikk med å bruke pengene på offentlige arbeidsplasser på Vestlandet i stedet for. Det er gammelt nytt at det er enklere å bruke penger enn å skape verdier.

Når arbeidsplasser forsvinner i oljesektoren på Vestlandet vil Arbeiderpartiet erstatte dem med arbeidsplasser i offentlig sektor. Tenk om Arbeiderpartiet viste samme omsorg da torskekrisa slo brutalt inn over Nord Norge på slutten av 80 tallet og arbeidsplasser forsvant som dugg for solen her nord. Nei, da måtte næringsliv og befolkning klare seg selv, men for å finansiere tiltak i oljesektoren på Vestlandet skal næringslivet, også i Nord Norge, betale mer skatt.

Dette er jo ikke bærekraftig på sikt. Alle vet at det letteste vi kan gjøre er å bevilge mer penger over offentlige budsjetter. Men historien viser jo at det skaper ikke større varig verdiskapning og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Jeg visste jo at Arbeiderpartiet er korttenkte og populistiske for å tilfredsstille velgermassen på Vestlandet, men Arbeiderpartiet og Gahr Støre mener altså at det beste vi kan gjøre nå er å skattlegge bedrifter og eiere mer - for at flere skal leve av offentlige overføringer. Det vil ikke bidra til den langsiktige omstillingen, det grønne skiftet og nye lønnsomme bærekraftige arbeidsplasser i Nord som landet nå trenger, tvert imot vil det gjøres oss mer oljeavhengige og svekke den økonomiske bærekraften.

Høyre er også opptatt av at kortsiktige tiltak mot ledigheten og ruste norsk økonomi for fremtiden med tiltakspakker på Vestlandet som skal lette overgangen til omstilling og det grønne skiftet. Regjeringen har derfor lagt til rette med balanserte og treffsikre tiltak mot ledigheten på Vestlandet, men dette må være tiltak vi kan «skru av» når flere kommer i arbeid og økonomien normaliserer seg.

Dette er ikke en «offentlig» finanskrise som går over slik som under den rødgrønne regjeringen hvor man kunne stimulere via oljefondet, men en nødvendig og varig omstilling i næringslivet, spesielt som følge av oljeprisen.

Vi må unngå varig økte offentlige utgifter, men Arbeiderpartiets løsning er altså det stikk motsatte og vil kunne ramme Nord Norges behov og kamp om fremtidige midler over statsbudsjettet for å legge til rette for vårt vekst-potensiale. Nord – Norge står nå foran en alle tiders mulighet til å kvitte seg med subsidie stemplet og over til å bli fremste bidragsyter til Norges nasjonaløkonomi.

Folket i Nord bør ikke forledes av Arbeiderpartiets gammeldagse kampsanger og subsidiepolitikk i ny drakt. Dette er et gufs fra fortiden og ikke fremtidig og moderne verdiskapingspolitikk for Nord Norge!