Lyftingsmo kaller dette elektronisk mobbing av eldre. Apoteket trenger dokumentasjon på at en person er minstepensjonist for å kunne få fritak fra egenandelen, tidligere sto dette å lese på lønnsslippen de fikk hver måned fra Nav.

Nå opplever apotek landet rundt fortvilte kunder som ikke kan legge frem rett bekreftelse, fordi de ikke kommer seg på nett.

Denne digitaliseringen som NAV og regjeringen har satt i gang representerer et så grovt overtramp overfor eldre at det er viktig at alle eldrepolitiske, og andre, krefter forenes i kampen for en reversering av dette vedtaket. Fra LOPs hold arbeides det med møter og myndighetskontakt for å ta opp både dette med lønnslipper fra NAV, samt digitaliseringen i samfunnet generelt.