Fiskeriminister Per Sandberg vil sammen med regjeringa oppheve delene av leveringsplikten til torsketrålene, slik at trålerne ikke lenger må tilby fisken de fanger til lokale industrianlegg langs kysten. Han foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkortning på 20 prosent av torskekvotene.

Dersom forslaget får flertall på Stortinget vil det ramme kystsamfunnet i hele Norge, spesielt i Nord-Norge.

Sandberg mener dette er plikter som har gått ut på dato. Vi mener det motsatte. Det er mer og mer viktig at anleggene langs kysten opprettholdes og at anleggene er nødvendig for at lokalsamfunnene skal opprettholdes. Ved å fjerne leveringsplikten, tar regjeringa eierskapet for fiskeverdiene vekk fra folk som bor langs kysten. Det kan ikke AUF akseptere.

Regjeringas foreslåtte engangskompensasjon på 100 millioner blir, sammenliknet med det næringa omsetter for i dag, bare småpenger. Vi i AUF mener dette er et ran av Nord-Norge. Om regjeringas forslag vedtas er det en direkte trussel for levedyktighet i distriktene, bærekraftighet og de ressursene som har skapt grunnlag for norsk liv langs kysten i generasjoner.

Ved å fjerne disse pliktene vil man risikere at anleggene ikke har nok fisk til helårig drift. Dette kan føre til at arbeiderne flytter fra lokalsamfunnet for å finne en helårig jobb. Kystfiskerne alene vil ikke kunne holde fiskeanleggene helårig åpent, da de er mer avhengig av sesong enn en torsketrål. De 20 % kvotene som blir overført kystfiskerne vil ikke kunne kompensere for fisken som trålerne leverer. De fiskeanleggene som har overlevd på trålfiske vil komme dårlig ut med forslaget og bli truet med nedleggelse.

I sin tid ble disse kvotene gitt til trålfiskerne mot at de måtte forholde seg til en del plikter, blant disse er tilbudsplikten som Sandberg nå vil oppheve. Uten disse pliktene hadde ikke store torsktrålere fått egne kvoter, da hovedregelen er at en fiskebåt skal eies av en aktiv fisker og ikke fiskeindustrien. Reglene ble innført for å sikre at trålerne skaper arbeidsplasser langs kysten. Aktivitetsplikten hindrer nedleggelse av lokale fiskeindustrianlegg slik at eierne kun sitter igjen med torsketrålene. Denne plikten vil Sandberg avvikle.

AUF vil ha en trygg utvikling av fiskerinæringa, med justeringer som gjør at ressursene skaper aktivitet og inntekter for den kystnære befolkninga. Vi vil at fiskerinæringa skal gi ringvirkninger i fiskerisamfunnene. Stortinget må stemme mot regjeringas forslag om å fjerne trålernes leveringsplikt til fiskeindustrien og fiskevær i nord. Sandberg sier han slår flere fluer i en smekk med dette forslaget. Det han ikke innser er at han slår ned fiskeanleggene i samme slengen.

De rederiene som ikke ønsker å være bundet av tilbudsplikten kan i stedet gi kvotene til lokalsamfunnet der de opprinnelig ble tildelt. Dermed kan fiskekvotene fordeles til kystflåten, og ressursene skape aktivitet og inntekter i lokalsamfunnene langs kysten.

For AUF er det sentralt at fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Vi vil aldri godta regjeringas forsøk på salg av Norges kyst!