Nå går startskuddet for årets søknadsrunde for videreutdanning for lærere. Er du lærer og lurer på om du skal søke er min oppfordring klar: Søk! Dette er en unik mulighet til faglig påfyll, som både du, elevene dine og kollegene dine vil ha nytte av.

I fjor søkte 8400 lærere om videreutdanning, og over 5000 lærere fikk et tilbud.  Jeg håper engasjementet blir minst like stort i år.

Høyres og regjeringens mål er at norske elever skal lære mer på skolen. Det er mange ulike faktorer som skaper en god skole, men det aller viktigste er læreren. En faglig sterk lærer er det som har størst betydning for en elevs læringsutbytte.

Gode lærere skal få muligheten til å bli enda bedre, og de skal få enda flere dyktige kollegaer. Skal vi lykkes med å løfte norsk skole til det nivået vi ønsker må vi satse på lærerne. Skal vi lykkes med å gi muligheter til alle elever må vi ta vare på de gode lærerne som ser alle elever og gir dem muligheten til å strekke seg. Lærere gjør en fabelaktig jobb hver dag i klasserom over hele landet, og de som ønsker det skal få mulighet til å ta faglig påfyll.

Regjeringen har de siste to årene hatt en massiv satsing på videreutdanning for lærere. Det første Torbjørn Røe Isaksen gikk i gang med da han ble kunnskapsminister var et storstilt lærerløft. Skal lærerne stå best mulig rustet i klasserommet i årene som kommer, må de få den videreutdanningen de ønsker seg og har behov for.

Så kjære lærere, søk innen 1. mars. Og deretter forventer jeg at ordførerne i landets kommuner går i bresjen for å godkjenne så mange søknader som mulig. Elevene og lærerne våre fortjener det!