«Sortland kommunes kjøp av tjenester hos lokale skatteytere»