Senterpartiets framgang er i særklasse i Nordland. Når nå Jonny Finstad og Margunn Ebbesen forteller historien om valget, er det mange som ikke kjenner seg igjen i Nordland.

Duoen fra H drar fotballen inn i historien. For å følge fotballbegrepene er det helt klart at valget ikke ble noen hjemmeseier, hverken for Ebbesen eller Finstad. På Ebbesens hjemmebane i Brønnøy taper H oppslutning, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 11,3 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013.

På Finstad hjemmebane i Vestvågøy taper H, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 9,6 prosent.

FrP-toppene har heller ikke hjemmeseire i år. På Freibergs hjemmebane Hadsel taper FrP, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 19,5 prosent. På Søttars hjemmebane Vefsn taper FrP, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 11,4 prosent.

Ser vi på Sp-toppenes hjemmebane, Willfred Nordlunds Sortland og min hjemkommune Saltdal, ble det hjemmeseier begge steder. + 18,5 prosent og + 16,7 prosent til Senterpartiet siden forrige stortingsvalg.

I Nordland har sentrum/venstresiden fem representanter, mens høyresiden har fire representanter. Også i Troms og Finnmark ble Senterpartiet valgets vinnere.

Sentrum/venstresiden har flere stortingsrepresentanter enn høyresiden også her. I Nord-Norge fikk de rødgrønne 12 representanter, og høyresiden 8. Så uansett hvordan Nordland H forsøker å fortelle historien, viser resultatene at det ble tap på hjemmebane.

Uansett om vi setter grensene for hjemmebane til listetoppenes hjemkommuner, Nordland eller Nord-Norge.

Velgerne i nord ønsker mer makt til Senterpartiet. Valgresultatet i nord er en rødgrønn hjemmeseier.