«Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder»