– Kjære Vesterålinger. Lokaliseringsdebatten rundt ambulansehelikopteret et unødvendig og skadelig

foto