Det er meget positivt at politiet selv har opprettet sak og igangsatt etterforskning.

NOAH har lenge arbeidet med å sette vold mot dyr på dagsordenen, og å spre kunnskap om sammenhengen mellom vold mot mennesker og vold mot dyr - en sammenheng som blir sett på som stadig viktigere av voldsforskere.

Denne sammenhengen har vært påvist i mer enn 30 år, og i USA følges dyremishandlingssaker opp av politiet på bakgrunn av at vold mot ethvert individ anses som et faresignal som setter alle individer i fare. Derfor er det også svært viktig at publikum nå kommer med tips direkte til politiet.

NOAH tar naturligvis også i mot tips dersom noen heller ønsker å gi disse via en tredjepart - slik at vi kan gi disse videre. For å forebygge ny vold er det svært vesentlig at alle som vet noe, sier ifra.

NOAH oppfordrer også politiet til å ta saken til retten når de forhåpentligvis finner de skyldige, og understreker viktigheten av at påtalen reflekterer alvorlighetsgraden i handlingen:

Halshugging av dyrene, og omstendigheten rundt, tilsier at dette er et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven. Handlingen reflekterer en skremmende mangel på respekt for dyr, og det er svært viktig å gi et tydelig signal om at slike lovbrudd ses alvorlig på.

Strafferammen for alvorlig vold mot dyr på tre år er aldri brukt i Norge. NOAH mener flere saker de siste årene burde kvalifisert til å oppnå den øverste strafferammen, og denne saken kan se ut til å være blant disse.

I Norge har NOAH i en årrekke informert politi og politikere om viktigheten av å ta vold mot dyr på alvor, og jobber hardt for et landsdekkende dyrepoliti.