I begynnelsen av juni gikk LO- lederen ut med brask og bram og «skulle ta de rike». I bladet Kapital kommer det frem at Peggy Hessen Følsvik og mannen selv må kunne karakteriseres som steinrike. Totalt har paret tjent ca. 20 millioner kroner bare de tre siste årene. Resten av mediene nevner ikke dette med et ord.

Vanlige arbeidere og folk flest opplever en utgiftseksplosjon på drivstoff, mat og strøm for å nevne noe. Konsumprisindeksen steg med 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Uten strømstøtten ville den være 8,2 prosent.  Forut for lønnsoppgjøret i februar var LO- lederen ute og sa at årets tariffoppgjør må sikre økt kjøpekraft for alle arbeidstakere. Rammen for årets frontfagsoppgjør endte på 3,7 prosent.

FrP tok til orde allerede før forhandlingene at regjeringen burde gå inn å dempe lønnsveksten gjennom å sette ned avgiftene på drivstoff, mat og strøm. Dette for å bidra til at folk flest beholder kjøpekraft og for å få et akseptabelt lønnsoppgjør på plass. Det ble avvist.

Bedrifter sliter på grunn av skyhøye drivstoffpriser og strømpriser. Det kan bli rasjonering på strøm fordi Ap og SP har sittet handlingslammet helt siden de kom i regjering uten å ta grep om strømeksporten. De følger situasjonen tett, nøye og løpende men gjør ikke noe. Priseksplosjonen vil sette arbeidsplasser i fare hvis det ikke gjøres noe. LO sitter musestille. Det ville aldri skjedd om det var en annen regjering. Det viktigste er ikke å ivareta sine medlemmers interesser, men å holde hånden over en handlingslammet regjering og være deres støttehjul.

LO jublet for en ny regjering etter valget. Nå var det vanlige folks tur. Det har det blitt til gangs. Vanlige folks tur til å fylle statskassen med skatter og avgifter mens flere og flere husholdninger får problem med å betale regningene sine. Det sier seg selv at dette er hardt for mange som er alene om utgiftene, men det er også hardt for familier med to inntekter. Men LO sitter musestille.

Inflasjonen stiger for hver måned som går. LO var opptatt av å sikre økt kjøpekraft, men det har de mislykkes med. For hver måned som går taper folk kjøpekraft. Drivstoffprisene, matprisene og strømprisene går opp. Til høsten kan deler av landet oppleve rasjonering og man kan bare tenke seg hvilke strømpriser som da vil inntreffe.

FrP har gjentatte ganger foreslått å fjerne drivstoffavgiftene, halvere matmomsen og innføre makspris på strøm både for husholdninger og bedrifter. Ingen støtte fra regjeringspartiene og Høyre, ingen støtte fra LO.

Det er definitivt ikke vanlige arbeidsfolk sin tur til å få bedre økonomi, tvert imot. Dessverre virker LO- ledelsen å være like handlingslammet som sine venner i regjering, mer opptatt av å beskytte regjeringsprosjektet til Støre, enn sine medlemmer.