Enhver familie er unik, og ethvert barn er unikt. Derfor er barnevern ikke egnet for stykkpris, anbud og konkurranseutsetting. Barn som sviktes av sine nærmeste, er avhengig av at samfunnet stiller opp, ikke markedskreftene.

Det kommersielle barnevern har under høyreregjeringen fått en stadig større og større andel av det samlede tilbudet, samtidig som det ideelle innslaget ble svekket. Staten har betalt 14 milliarder kro-ner for private institusjonsplasser de siste seks årene. Aldri før har staten brukt så mye penger på å kjøpe private plasser. Fortjenestemulighetene innen privat barnevern er gjentagne ganger illustrert i mediene, og avkastningen i de norske kommersielle barnevernselskapene må kunne betegnes som skyhøy. I Aftenpostens artikkel av 14. oktober vises det til at prisen hos de kommersielle er mer en doblet på fem år.

Det ble bestilt mange utredninger og rapporter av Solberg-regjeringens ulike barneministre. Det skal de ha. Vista Analyse 2016/19 om bruken av private aktører i barnevernet “ –Ansvar på avveie” er et slikt eksempel. NOU om “Svikt og svik" fra 2017, flere riksrevisjonsrapporter og Helsetilsynets rap-port fra 2019 «Det å reise vasker øynene». I sum peker rapportene på mange forhold som viser svikt, men også muligheter til forbedring, uten at forrige regjering klarte å levere.

Målet om å sikre barns beste må nå bli noe annet enn vakre ord. Vi må kunne se på tvers av sektorer og ha et mangfold av verktøy, for å gi ansatte i barnevernet den beste mulighet til å gi barna en ny hverdag. Tilbudene skal kunne tilpasses barnas utvikling, ikke ønsket om fortjeneste. Det kan fort bli «bukken og havresekken» som rår, hvor de kommersielle tjener mer på at barnas situasjon ikke blir til det bedre. Barn på anbud kan derfor ikke være en del av løsningen.

Det vil ta tid å få til den nødvendige omleggingen av barnevernet. I årene som kommer skal det set-tes inn ressurser for å forsterke kvaliteten og øke helsehjelpen i barnevernet.De ideelle tilbyderne av barnevernstjenester, som ikke tar ut fortjeneste, skal dessuten få en større rolle med sine bidrag.

Det finnes heldigvis en masse gode historier fra barnevernet, selv om de sjelden får oppmerksomhet. Tusener av dyktige ansatte, både i det private og i det offentlige, bidrar til det. En ny kurs er satt, og den bygges av en regjering som vil at fellesskapet tar ansvar for barnevernet, at skattepenger brukes på barnevern – ikke på fortjenestemotiverte selskaper.