Torsdag forrige uke ble vi informert om at formannskapet i Hadsel kommune ønsket å utsette investeringene til utbygging av Søndre barnehage for å spare 1 million på driften av kommunen.

Dette er en beskjed som får oss som foreldregruppe til å bli urolig og mobilisere. For hva betyr dette for våre barn og for de ansatte i kommunen som faktisk tar hand om barna hver dag? Vi som foreldregruppe var ute i media for omtrent et år siden og uttalte oss om hvilken barnehage vi ønsket å ha barna i. Vi var skjønt enige om at Søndre barnehage med sitt uteområde, sine lokaler (dog slitne) og nærmiljø gir de beste forutsetningene for våre barn og det er der vi ønsker at barna våre skal få utfolde seg dag inn og dag ut.

En utbedring av den kommunale barnehagen har vært sak siden 2021, og har blitt satt på vent grunnet investeringsstopp i 2022.

I Styringsdokumentet 2023-2025 som ble vedtatt på siste kommunestyremøte i 2022 står det at det bevilges midler til Søndre barnehage – nybygg. Vi som foreldregruppe ble kjempeglade og trodde at endelig kunne vi begynne å se framover. Personalet i barnehagene kunne begynne å se framover, og kommunens administrasjon som har brukt mye penger og ressurser i forkant kunne legge den saken til side, og fokusere på neste. Enda mer glad blir vi når vi leser at Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen.

Barnehagebygget på Søndre er et fantastisk bygg for barn. Du kommer deg dit du vil på egenhånd, du ser ut, du har små rom og avlukker som du kan gjemme deg unna i samtidig som du har den store barnehagen tilgjengelig. Personale kan enkelt hjelpe hverandre fordi alle barna går mellom avdelingene, alle avdelingene ligger i samme etasje. En sånn enkel ting som å gå på do og vaske hender kan barna gjøre selv fordi do og vasker er i riktig høyde. For personalet er dette også en avlastning fordi de slipper å løfte, være til stede og observere barn som må på do og klatre opp krakker etter å ha gjort sitt.

Et barnehagebygg som er et formålsbygg er det som skaper best arbeidsmiljø for de ansatte i barnehagen og minst slitasje på personalet og det beste og tryggeste miljøet for våre barn.

Innemiljø er en ting, men barna er jo ute noen timer hver dag også. I en ytring på nrk.no fremkommer det at det er på høy tid å ta tilbake naturen til barnehagen. Et utemiljø som er levende gir konstant variasjon, stimulerer motorikk og nysgjerrighet hos barn. Barn som er mye ute i naturen opparbeider seg et sterkere immunforsvar og de presterer bedre på skolen. Hvis det ikke blir utbygd på Søndre er alternativet slik vi ser det at barnehagen flytter ned til Lille-Børøya, et bygg med lange avstander, mange trapper og et dødt utemiljø.

En arbeidsdag i en barnehage er lagt fra forutsigbar og uten pause. Den krever at personale har det bra. Kommunen som arbeidsgiver vil være tjent med å ha et personale som er friske. Vi som foreldre og barna er tjent med at personalgruppen i barnehagen vår ikke stresser rundt. Alle som har hatt barn i barnehage har kanskje observert at disse små håpefulle kan være helt ferdige etter endt «arbeidsdag». Å få oppholde seg i natur har vist seg å være noe av det beste vi mennesker kan gjøre for å ha det bra og redusere stress. Miljøet i og nærmiljø rundt Søndre barnehage har ivaretatt dette aspektet. Miljøet på Lille-

Børøya igjen, er dødt. Barnehagebygget ville antageligvis ikke blitt godkjent som skolebygg noe det en gang i tiden ble bygd som, men dit skal våre barn. Hvorfor skal det være greit at øyas framtid skal ofres? Det er ikke bare offer gjennom å måtte vokse opp i et dårlig og lite stimulerende miljø, men også gjennom at det er en løsning som vil koste kommunen mer penger. Snakk om å spare seg til fant.

Slik kommunepolitikerne agerer nå med å igjen utsette nybyggingen av kommunal barnehage skaper det usikkerhet, oppgitthet og uro blant kommunalt ansatte. Hvordan tenker politikerne det skaper trygghet og forutsigbarhet for oss foreldre? Vi er godt over 100 foreldre som ønsker politikere som er ærlige, som lytter til oss og som legger til rette slik at det som blir bestemt blir gjennomført.

Kommunen ønsker at flere barn skal velge å gå i en kommunal barnehage. Hvordan tenker kommunestyret kommunal barnehage skal kunne konkurrere mot de private barnehagene som har nye bygg, bygd for barn med naturområder rundt? Et barn i privat barnehage koster 3 ganger så mye for kommunen som et barn i kommunal barnehage.

Ryktene svirrer rundt at kommunepolitikerne i bunn og grunn ønsker at de kommunale barnehagene skal samlokaliseres på Lille-Børøya. Hva skal vi som foreldre tro? Alt peker jo i den retningen. Det eneste som mangler er at det faktisk er noen som våger å stå fram og si at det er det vi vil. Mot kommunens anbefaling og oss foreldres ønske.

Et annet rykte er at det ønskes å utrede mulighetene for å bygge barnehage i Tømmervika og Børøya. Hvor lang tid vil det ikke da ta før kommunen får nye og utbedrede barnehagebygg? Og hva vil det koste?

Slik vi oppfatter det nå ønsker våre politikere at den framtidige kommunale barnehagen i Hadsel kommune går baklengs inn i framtida.

Vi ønsker barnehagen på Søndre! Og vi syns barn og ansatte fortjener en avklaring.