«Grønn industri, Nordlands største bidrag til å løse klimakrisen»