Jeg lurer på om ordføreren i Øksnes har tatt tidlig ferie i år? Er det fortsettelsen av uthaling og stillheten fra Øksnes kommune som enda rår? Eller sitter du enda å tygger på blyanten og lurer på om du for første gang i denne saken kan komme opp med gode og ærlige svar på det som faktisk spørres etter? Ikke vet jeg, men det kan jo være du har alliert deg med andre representanter i dagens sittende kommunestyre og ansatte i Øksnes kommune for å forsøke å så tvil om fakta i debatten om skolestrukturen i Øksnes.

Skal ikke pålegge ordfører Bråthen ansvaret for de siste ukers innlegg i aviser og kommentarfelt fra kjente fjes i skoledebatten, men registrerer at du som ordfører et totalt fraværende. Det er over to uker siden du fikk oversendt debattinnlegg fra media med spørsmål om svar på det undertegnende skrev, men svar fra deg ser altså ut til å utebli.

Det er ikke det at undertegnende verken føler seg ignorert eller bitter på at du ikke svarer, for fravær av saklig diskusjon, oppmøte og det å evne seg å sette seg inn i saken har vært en rød tråd i flere år. Synes egentlig det bare er greit at innbyggerne i Øksnes får se hvilken Goliat vi har stått opp mot de siste årene.

På andre fronter har det derimot skjedd utrolig mye de siste ukene. Først vil jeg takke diverse politikere i Øksnes for gode og lange diskusjoner om saken. Dere har samtlige fått meg til å være enda mere sikker i saken om at skolestrukturen i Øksnes er helt, helt på villspor. Noen av dere har sågar også fått meg til å innse at det er virkelig behov for utskiftinger i kommunestyret i Øksnes.

Når det gjelder folket så vil jeg aller mest berømme innbyggerne i Øksnes for at dere har satt denne saken og saken om dagens politikere på dagsorden. De siste ukene har jeg mottatt utallige henvendelser på telefon, meldinger og ansikt til ansikt. Det har vært sinne, frustrasjon, håndsrekninger, klemmer, gode ord, latter og tårer. Jeg kan i alle fall med bakgrunn i alle disse samtalene bruke overskriften «folket mot kommunestyret».

Det føles som et opprør er under oppbygging i Øksnes og veldig mange med meg ser ikke fornuften i det som skjer. Den menige mann og kvinne i gaten er faktisk de som har valgt dere inn for å forvalte våre verdier på en best mulig måte. De samme menneskene ser ikke hvorfor det skal gambles med de minste barna våre, de som er fremtiden vår og per nå er blant de svakeste i samfunnet. Hvorfor skal det forsøkes å spare penger på disse også nå når en ser at det både på kort å lang sikt vil gi store merkostnader for kommunen vår. Dersom kunnskap ikke benyttes eller prinsippsaker absolutt skal i gjennom, koste hva det koste vil, er dette noe som skaper politikerforakt og det føles som kommunestyret i Øksnes nå virkelig sørger for det.

Selv har jeg i alle år vært en godt over gjennomsnittlig stor Øksnespatriot som gjør mye av det de fleste politikerene ønsker at vi skal gjøre. Dette kan være ting som for eksempel å handle lokalt i vår kommune og å bruke av den tiden og overskudd en har til og ellers bidra til aktivitet og vekst i Øksnes. Jeg har 4 barn som jeg har sammen med meg på mye av disse aktivitetene. Jeg ble veldig trist her om dagen da jeg tok meg selv i sitte ved kveldsmatbordet å se på de vakre øynene til min 3 år gamle datter å tenke, vil jeg at mine barn skal vokse opp i et slikt samfunn? Ønsker jeg at min familie skal ta del i i et samfunn som er så kaldt å ekskluderende som det man har vært vitne til den siste tiden i Øksnes? Jeg har jo hele tiden forsøkt å lære barna mine om sunne verdier som for eksempel dugnad, samarbeid på kryss og tvers av mennesker og grupper og det å se andre mennesker. Må si jeg blir svar skyldig noen ganger nå når også de ser hvordan det tures frem i Øksnes.

Argumentene for og ikke legge ned noen skoler i Øksnes er skrevet opp og ned på mange sider så noen stor gjentakelse skal jeg ikke gjøre i dette innlegget, men vil påpeke at hvis det er noen som trenger utfyllende informasjon eller en god prat om saken så er det bare å fortsette å ta kontakt med undertegnende. Jeg vil likevel fremheve en av de tingene som har skjedd de siste ukene og som viser litt av den elendigheten som råder.

I tirsdagens utgave av Bladet Vesterålen og på vol.no kunne vi lese et meget godt innlegg ført i pennen av lærer ved Alsvåg skole, Tor Storm - Johansen. Storm - Johansen som jeg forøvrig har hatt gleden av å ha til lærer i flere år ved nevnte skole får frem mye av argumentene i dette innlegget. Dette kommer også fra en person som vi burde lytte til da han i alle fall har mer grunnlag for å uttale seg enn det politikerene i Øksnes har, all den tid han er lærer.

Først vil jeg bemerke at det er en lærer som har kun få måneder igjen av sin tid i skolen som uttaler seg og jeg forstår etter flere utsagn hvorfor det er slik. Jeg og mange med meg vet at mange av lærerne i Øksnes føler på munnkurven og redsel for represalier, jeg forstår virkelig deres frustrasjon.

Det som er noe av den viktigste essensen her er svaret som dukker opp i kommentarfeltet fra representant Tore Christiansen fra Øksnes KRF. Her starter Christiansen med å skrive at det kanskje er lurest at han ikke svarer på innlegget og ikke vet jeg hvorfor en folkevalgt kan si noe slik, men jeg er samtidig enig når jeg leser setningene som følger, det er verdt å bruke noen minutter på å lese dette å se hvilke svar, eller mangel på svar som egentlig dukker opp her.

Kalenderen viser noen dager ut i juni måned selv om ikke værgudene viser seg så langt særlig snill med oss. Mørke og tunge skyer henger over kommunen vår både på den ene og den andre måten. En biltur gjennom Øksnes vitner om både slitte veier og tilårskomne kommunale bygg. Personlig dukker det stadig opp tanker og ideer om ting som kunne vært gjort i kommunal regi som ville ført til vekst i kommunen vår. Dessverre faller tankene mine nå hele tiden inn på at dette har vi ikke mulighet til å gjøre noe med nå. Dette fordi politikerene skusler bort penger og gjør at vi heller må utvide inntektssiden med for eksempel eiendomsskatt på private snart.

Vi er mange som nå kjenner på at det er de siste dagene som så langt i alle fall skal gjennomføres på Sommarøy skole. Barna får definitivt en dårligere hverdag å forholde seg til og det er mange tiår med fantastiske historier som lukkes når skolen stenges 22 juni. Litt tidligere samme uke skal det avholdes ikke mindre enn 2 kommunestyremøter, både 18 og 20 juni. Tenk om politikerene kunne gi barna og hele Øksnes - samfunnet tidenes sommergave. Husk, det er ingen skam og snu.

Se Karianne Bråthens tilsvar.