Hver dag rammes over 40 personer av hjerneslag. Kjenner du symptomene på slag, og vet du hva du skal gjøre om du selv eller den du er sammen med får disse symptomene?

Et hjerneslag er en plutselig forstyrrelse i deler av hjernens blodforsyning som skyldes enten hjerneinfarkt (blodpropp) eller blødning.

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm / bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord / setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med.

Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene: Snakke tydelig, vise tennene og løfte armene. Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Merk at symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Ved mistanke om hjerneslag - også om du er usikker - ring 113 umiddelbart!

Dersom du synes det er vanskelig å huske symptomene, husk dette: Har du eller den du er sammen med plutselig og uventet fått tap av en eller flere kroppsfunksjoner, ringer du 113 umiddelbart!

Ved hjerneslag mister man to millioner hjerneceller i minuttet. Rask diagnostisering og behandling er avgjørende for utfallet. Det som skjer i løpet av den første timen påvirker i stor grad resultatet av behandlingen.

Vi oppfordrer nå alle – unge som eldre:

Lær deg symptomene på hjerneslag og husk at det kun er 113 du skal ringe til.

Hjelp oss å redde liv!