1. Kostnadene vil bli svært store – det er bare å se på overskridelsene på andre – og mindre kompliserte – utbygginger.  Ei ferje over Hadselfjorden vil kunne driftes i mange år for dette beløpet – og med økt frekvens – særlig sommers tid.  Sjøl synes jeg det er fint med en pause når jeg skal til Lofoten – og en kopp kaffe.

2. Nå skal det jo satses stort på turistnæringa – og jeg tviler på at turistene kommer hit for å kjøre i tunneller.  De vil nok heller nyte utsikten fra dekket på ferja – eller gjennom vinduene.  Tunneller har de vel nok av enkelte plasser nede i Europa…

3.En slik tunnell vil nok kreve bompenger – og da spørs det nok om” ikke vinninga går opp i spinninga”…

Det er jo bare å se på Hålogalandsveien: Den var først beregna til rundt 3,5 milliarder – nå er den oppe i over 12 milliarder – og da kan en nok regne med at sluttregninga vil ligge oppunder 20 milliarder.  Her er det også planlagt å vise turistene ”innsida” av området – gjennom fleire tunneller.

Turistene – og også de fastboende – vil vel heller kvile øynene på naturen her – enn svarte tunnellvegger.

Så er det lagt opp bompenger – og det blir jo ikke akkurat billig å ta en tur til Narvik.  Når det gjelder næringsaktørene – så er jeg ikke så sikker på at noen få minutter kortere kjøretid vil veie opp mot bompengene.  Det kan nok bli røde tall på bunnlinja.

Pr i dag har vi jo en E10/RV85 her – og den er jo opprusta gjennom ”tettstedene” på strekninga – med fortau eller gang-/sykkelsti.  Mye av veien kan utbedres uten at an kommer i konflikt med bebyggelse – både gjøres breiere (til europaveistandard) og rette ut en stor del av svingene.

Tror dette vil bli mye rimeligere enn nesten heilt ny vei.Utfordringa er Våtvoll og Kåringsbakken.  Har tidligere påpeika hvordan dette kan løyses.  Det har vel vært så mange veikomitéer på ”studietur” nedover Europa at de kanskje kunne ha lært noe derfra.

Jeg har i hvert fall sett fleire mulige løysninger der – som også kan brukes her.Og – om det nå skulle være slik at det er for mye penger i omløp til vei i området – så er det fleire fylkesveier som nå sårt trenger å bli fiksa på.  Kan for eksempel nemne store deler av FV820 – «Bøveien».