Regjeringens Nasjonale Transportplan (NTP) som ble fremlagt onsdag er et kraftig løftebrudd og vil få konsekvenser for alle som trenger bilen, mener KNA.

Fredag ble Nasjonal Transportplan lagt frem av samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. Planen, som strekker seg over 12 år har en totalpakke på over 1300 milliarder kroner. KNA er kritiske til planen, og mener den er særlig alvorlig for bilistene i distriktene.

Smålig dolkestøt

Støre-regjeringen skrev i sin regjeringsplattform at de skal utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene. KNA mener NTP’en ikke er nok til å stoppe forfallet på de nesten 45.000 kilometerne med fylkesvei.

Fylkesveiene holder en elendig standard, og det er ifølge Statens vegvesen opp mot 90% større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveiene enn på det øvrige riksveinettet. Etter så tydelige lovnader om å innhente etterslepet er det alvorlig at samme regjering kommer med en NTP som innebærer at forfallet fortsetter. Dette er ikke noe annet enn et smålig dolkestøt til bilistene i distriktene, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Bergen-Voss startes opp

KNA er glade for at Nygård har funnet plass til Europavei 16 mellom Bergen og Voss i transportplanen. – Prioriteringen av E16 er gledelig og viktig på flere måter. Både for å binde sammen øst og vest, og ikke minst med tanke på nullvisjonen, sier Skiaker, som også roser utbyggingen av sørfold-tunnelene i Nordland. – Eksisterende trasé mellom Megården og Mørsvikbotn er ulykkesutsatt og har over 11 timers omkjøringsvei, som betyr at landsdelen og landet deles i to når veien stenges. Det er dermed gledelig at denne strekningen nå skal bygges i ett jafs, sier Skiaker