Vi kommer ingen vei i kampen mot økende utenforskap i arbeidslivet dersom regjeringen setter egen stolthet foran målet.

Senterpartiets Gro-Anita Mykjåland vil ikke snakke ærlig om utenforskapstallene i Norge. I stedet for å svare på utfordringen om hvordan vi skal få flere ut i jobb og bevare arbeidslinja, virker hun mest opptatt av å fremheve Senterpartiets bragder i regjering.

For man kan like det eller ikke, men sannheten er altså at det aldri før har vært flere nordmenn som står utenfor arbeidslivet. Det gjelder over 650 000 mennesker, og nærmere 370 000 av dem mottar uføretrygd. Antall unge uføre har doblet seg de siste årene.

Det er ingen grunn til at Norge skal ha nesten dobbelt så mange uføre sammenlignet med Sverige, som er dobbelt så mange som oss i folketall. Utviklingen har skjedd over lang tid og gjennom skiftende regjeringer, men vi har ikke lyktes med å snu den.

Den erkjennelsen må vi kunne enes om uten at regjeringen rykker ut i selvforsvar på autopilot.

Mykjåland skriver at det i 2021 var behov for ny politikk. Det er det fortsatt. For der regjeringen har gitt noe mer penger til NAV og utsatte kommuner, har de samtidig satset lite på og tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsmarkedstiltak. Viktige tiltak for å få unge uføre til å prøve seg i arbeidslivet er avlyst fordi regjeringen lytter til SV i budsjettforhandlinger. I tillegg har regjeringen sørget for at 5000 ansatte i bemanningsbransjen ikke lenger har fast jobb på grunn av store innstramminger i innleieregelverket. Bemanningsbransjen opptrer for mange som en inngangsport til arbeidslivet.

Når den viktigste årsaken til at unge under 30 blir uføre er psykiske lidelser, trengs aktivitet, oppfølging og jobb- eller utdanningsmuligheter. Ikke at samfunnet gir denne gruppen opp.

Høyre vil tenke nytt rundt hvordan vi skal få brukt de folkene vi har. Det er ikke sikkert vi kan leve av utenlandsk arbeidskraft for alltid. Allerede nå roper næringslivet etter folk.

Regjeringen jubler over flere sysselsatte nordmenn. Sannheten er at 96 prosent av økningen i antall sysselsatte skjedde under Erna Solberg sin regjering, ifølge NAV.  Mye av det har naturligvis sammenheng med en oppgang etter pandemien, men også en målrettet politikk for inkludering i arbeidslivet med den forrige regjeringen.

Diskusjonen om hva vi kan gjøre for å flere ut i arbeid eller utdanning har godt av mer nytenkning. Da er det et dårlig utgangspunkt for regjeringen at man er mest opptatt av egen stolthet.