«Solberg-regjeringens halvhjertede prosjekt på Fiskebøl må behandles på nytt»