Til alle Vesterålens kommunestyrerepresentanter og ordførere i Vesterålen.

Destinasjonsselskapet vårt Visit Vesterålen er i økonomisk krise.

Dere må på nytt behandle om deres kommune skal kjøpe tjenester fra Visit Vesterålen, og beslutte om det er verdt investeringene.

De siste årene har reiselivsaktørene i Vesterålen håndtert mange kriser. Reiselivet har tilpasset seg et landskap i stadig endring med pandemier, krig og stopp i kjøpekrafta til våre gjester. Å være nostalgisk med hvordan det en gang var, er ikke en luksus vi kan koste på oss i reiselivsnæringa.

Kanskje har destinasjonsselskapet noe å lære av sine medlemmer?

Derfor jobber ikke Mattias bare som servitør.

Kvitnes Gård har valgt å tenke annerledes på mye forskjellig, alt fra hvordan vi skaffer oss råvarer, hvordan vi rekrutterer folk, hvordan vi behandler våre ansatte og hvordan vi utnytter ressursene våre – både når det kommer til det vi produserer, men også våre menneskelige ressurser.

Vi tror at våre ansatte kan mye mer enn det som er yrket deres. Det er heller ingen dyre konsulenter som kan Kvitnes bedre enn de som jobber der gjør.

Derfor jobber ikke Mattias bare som servitør, det er også han som følger opp turoperatører, svarer på e-post og tar imot bookinger. Kokkene våre lager ikke bare mat, de luker, sanker, snekrer og springer etter sauer. Cathrine som er restaurantsjef, er også utdannet gartner og birøkter. Ronja som er vinkelner og serverer deg mat og vin på kvelden, kan du se gi mat til grisene mens du spiser frokost.

Vi opplever at ved å gi våre ansatte flere arbeidsoppgaver er de mer kreative, de kan mer om Kvitnes og flere kan flere ting som gjør oss mindre sårbare om folk blir syke eller velger å slutte. Det bygger også et enormt eierskap til det vi gjør.

Kvitnes Gård har vært medlem i Visit Vesterålen siden vi åpnet i 2020.

Ved å tenke kreativt, ikke gjøre som alle andre og legge til rette for våre ansatte har vi klart å skape en restaurant på en gård på Kvitnes (!) som har blitt kåret til Nordens beste matdestinasjon og som har fått masse nasjonal og internasjonal presse. Kanskje det enda mer oppsiktsvekkende er at vi ikke står i samme krise som resten av restaurant og reiselivsbransjen. Vi har nemlig tilgang på masse flinke fagarbeidere, og periodevis har vi venteliste på kokker og servitører som vil jobbe hos oss. Jeg gjentar, dette er på Kvitnes (!)

Kvitnes Gård har vært medlem i Visit Vesterålen siden vi åpnet i 2020, fordi vi ønsker å styrke Vesterålen som reiselivsregion. Vi tror det er viktig med et felles organ, og vil derfor komme med noen tanker til dere, nå som dere skal ta valg på vegne av en stor del av næringslivet dere har i kommunene deres.

Hvorfor trenger Kvitnes gård et destinasjonsselskap og hva vil vi at det skal være?

1. Vi trenger et felles organ som samler innsikt av høy kvalitet fra alle de forskjellige medlemmene, slik at reiselivet får bedre rammevilkår, infrastruktur og samferdsel. Skal vi bli prioritert, må kommunestyrer, fylket og departement se vårt bidrag til felleskassen. Da grunnrenteskatten på havbruk ble lansert, stilte interesseorganisasjonene deres opp med pressestrategi, påvirkningsagenter og kollektiv trist munn. Hvordan jobbet våre destinasjonsselskap med å påvirke våre vilkår for å overleve pandemien? Usikker.

Vi fikk beskjed om at de jobbet med masterplan, og det er ikke noe å lage plan om, hvis alle er konk. Næringen ser nå permitteringer og konkurser, kanskje vi kunne ha vært et annet sted med et strategisk påvirkningsapparat? Innsikt av høy kvalitet er et produkt som kommunene trenger for å ta kvalifiserte valg slik at vi kan få flere helårlige arbeidsplasser innen reiseliv. Kommunestyrene må ha et felles organ å forholde seg til, som kan snakke på vegne av sine medlemmer. Våre ordførere trenger også rett kunnskap for å påvirke fylket, storting og departement.

Hvor mange omdømmeportaler trenger vi egentlig i Vesterålen?

2. Kvitnes Gård er med i Visit Vesterålen for å samhandle med andre aktører slik at vi kan få kompetanseheving av høy kvalitet i nærområdet. Vi er villige til å betale for å vite hva som er best å gjøre akkurat nå. Vi arrangerte nettverkstreffet Mat & Prat sammen med Reis Nord og Egga Utvikling høsten 2023 vi samla 50 stk, kokker, servitører, kokkeskolelærere, produsenter og matpersonligheter, Vi kunne ha samlet enda flere, vi hadde venteliste, men ikke plass til flere.

Vi brukte nettverket vårt, og henta opp nasjonale navn som vet hva de styrer med og er villig til å dele kunnskapen med andre. Vi lærte nye ting, ble inspirert, men viktigst av alt, vi fikk mulighet til å møtes, prate og bli enig om at dette må vi gjøre oftere.

Reiselivet i Vesterålen består av veldig mange små dødsflinke aktører, vi har det travelt, det er mye å gjøre og vi trenger kunnskap som gjør den daglige driften enklere og mer effektiv.

Det er ikke vanskelig å få til attraktive workshops, men da man må invitere medlemmer i god tid før, og ha relevant innhold for mersalg og kvalitetsheving.

3. Hvor mange omdømmeportaler trenger vi egentlig i Vesterålen? De eneste som tjener på at det er så mange initiativ, er de dyre byråene som blir hentet inn for å lage dem.

Hva med en felles portal for Vesterålen der du får all informasjon om du vil besøke Vesterålen i et par dager, ett år eller ut livet?

Det handler om å markedsføre Vesterålen.

Vi er alle midlertidige gjester ett sted. Bo og bli-lyst og markedsføring mot turister går jo ut på mye av det samme og trenger de samme ressursene, både i folka som jobber med dette og de fysiske tingene som filmer, tekster og bilder.

Det handler om å markedsføre Vesterålen. Om kommunene hadde samlet disse en plass, sluttet å markedsføre sin kommune, men sammen markedsført Vesterålen hadde vi kanskje fått til noe sånt. Om det var Visit Vesterålen som gjorde dette hadde de kanskje fått ressurser til å ansette de folkene som trengs til å markedsføre turisme, bo og blilyst?

Den mest vellykka rekrutteringsprosjektet Vesterålen har hatt er vel Look North Trainee? De har vel aldri snakka om kommunegrenser. De grensene er det kun kommunene og noen av innbyggerne som bryr seg om.

Blilyst er også viktig for reiselivet, når vi endelig har funnet en dødsbra kokk, resepsjonist eller servitør vil vi jo at den skal bli lenge.  Vi trenger et destinasjonsselskap som promoterer Vesterålen som noe annet enn alle andre. Tematikk som nordlys, midtnattsol, noen i kajakk, hvalhaler, havørn, reinsdyr, fjelltopper, samisk kultur og ja nevnte jeg, nordlys? Det kan strengt tatt være overalt, og spesielt nå som selv Oslo kan lage nordlysturer i Nordmarka.

Visit Vesterålen led under at de var under et interkommunalt samarbeid.

Det kan virke som om det har vært så mye fokus på at Vesterålen skal følge nasjonale strategier at vi ble hverken fugl eller fisk. Vi er så mye mer, og det er hverken mangel på pågangsmot, gode reiselivaktører som har lyst å levere noe bra eller samarbeidsevne i reiselivsnæringa.

Ja, og vi vet at Visit Vesterålen led under at de var under et interkommunalt samarbeid, der plutselig de måtte bruke store mengder med ressurser på omstilling. I kriser ligger muligheter, og kanskje er det nå at Visit Vesterålen med kniven på strupen tvinger seg selv til å bli den aktøren vi har savnet.

De som selger oss inn til de målgruppene vi ikke når selv, hever kompetansen vår, de som er på fornavn med bookerne og turoperatørene, og som skaper begeistring og innsikt hos de som skal legge rammene for vår vekst. Det vi virkelig ikke trenger er en ny langdryg prosess som vil gjøre at vi må vente enda lengre på et Visit Vesterålen som fungerer. Krev heller nytenkning og kommersielle produkter hos Visit Vesterålen, og sett krav til fortgang, vi har ventet nok.

Vi trenger en mer kommersiell salgsstrategi, ikke en ny masterplan eller et annet prosjekt som havner i arkivskapet. Ikke legg ned, men krev omrigg, tydelige produkter, og evne til å prioritere medlemmenes behov. Husk dere er våre representanter – der for å jobbe for oss i befolkninga og næringslivet.