Det er en lys tid for folk som ønsker jobb. Fellesskapet trenger hver og én i arbeid! Mange deler av næringslivet og velferdstjenestene er på søken etter folk. Det trengs fagfolk i mange profesjoner og praktiske yrker.

Flere arbeidstakere har også blitt ansatt på ordentlige kontrakter de to siste årene. Å benytte folk kortsiktig i underbetalte og usikre stillinger har heldigvis blitt vanskeligere etter stortingsvalget for to år siden. Flertallet stemte frem en mer rettferdig kurs for Norge. Arbeiderpartiet har sammen med arbeidsfolks demokratiske organisasjoner styrket mulighetene for å få faste jobber. I en økonomisk krevende tid er det ingen ting som er viktigere enn at folk har faste jobber med sikre inntekter - og beholder nettopp disse.

Og vi trenger enda flere i jobb. Det er derfor en viktig og positiv beskjed vi kan gi til alle unge og andre som har vært blant de som har stått sårbart til i arbeidslivet de siste årene: Norsk økonomi og arbeidsliv har bruk for hver og én av dere!