Rødt vil sammen med andre partier fremme forslag til fylkestinget i juni om videreføring av musikklinja på Sortland videregående med opptak i høst.

Administrasjonen i fylkeskommunen har på grunn av redusert søkertall til musikklinja, vedtatt å ikke gi tilbud fra høsten 2022. Normtallet for antallet søkere er satt til 16 elever og pr. dato er det 12 søkere med rett til videregående utdanning og 2 søkere uten rett til denne linja.

I vedtaket fra fylkestinget i 2021 som ga administrasjonen fullmakt til å legge ned linjer uten politisk behandling, var det lagt inn ei åpning for å gjøre vurderinger ut over å mekanisk benytte tallstørrelser. Her heter det: «Fylkestinget ber om at tallene for å igangsette først og fremst er rådgivende. Det er viktig at alle alternativene løsninger er veid opp, før man beslutter å ikke igangsette klasser».

Rødt mener at dette må brukes i denne saka.

Å ikke videreføre dette tilbudet er å bidra til å svekke et svært rikt kulturliv i hele Vesterålen der mye har utspring fra dette utdanningstilbudet. Mange i Vesterålen har tidligere utdanning fra linja og er i dag i arbeid i mange ulike yrker samtidig som de ar aktive i kulturlivet. Musikklinja gir også studiekompetanse. Et bredere tilbud enn rein studieforberende linje, vil sannsynligvis bidra til å holde ungdommer i regionen.

Det er oppløftene med det store engasjementet mot vedtaket om nedlegging. Oppslutning om underskriftsaksjon, engasjement fra regionale politikere, ordfører, kulturarbeidere og mange folk ellers har på få dager understreka dette.

For større mulighet for å lykkes, bør dette presset fortsette og styrkes. Rødt vil bidra til det.