Kort oppsummert: Norge har nå rekordhøy arbeidsledighet, og stadig flere av oss blir langtidsledige. Stadig flere av oss får kun midlertidige jobber.

Stadig flere av oss må jobbe deltid, mens heltidsjobbene blir færre. Og med nedgang i sysselsettingen, blir stadig færre av oss i inntektsgivende arbeid. Situasjonen er alvorlig. Hva gjør regjeringen?

Svært lite. Regjeringsmedlemmer har til nå sagt at det ikke er krise og at deres politikk virker. De svarer i automatmodus at regjeringen følger utviklingen tett og at de vurderer behovet for tiltak løpende.

Nylig sa likevel finansministeren at det kan bli aktuelt med nye tiltak, noe Arbeiderpartiet lenge har etterspurt. Men når skjer det noe?

Vi har blant annet etterspurt et bedre permitteringsregelverk. Både arbeidstakere og bedrifter krever at regjeringen nå øker perioden for permitteringer fra 30 til 52 uker.

Dette er logisk og vil ikke føre til innlåsing av arbeidskraft, men sikre at våre bedrifter kan beholde kjernekompetanse og kapasitet for å kunne konkurrere om nye oppdrag i løpet den nærmeste fremtiden.

Men regjeringa sier nei. De synes vel ikke at tusenvis av nye arbeidsledige er alvorlig nok.

Oppsigelser er ikke det samme som omstilling. Oppsigelser kan faktisk hindre omstilling og videreutvikling. Når en bedrift mister sine ansatte, forsvinner også den kompetansen som omstillingen bygger på.

Det er ikke bare bedriftens problem. Det kan bli Norges problem om vi taper fagmiljøer og kunnskap i viktige bransjer. Et bedre permitteringsregelverk gir bedriftene mulighet til å snu seg, se seg etter nye markeder, tilegne seg ny kompetanse, rigge virksomheten på en annen måte.

Dette er ikke mulig når bedriften blir tvunget av regjeringens politikk til å sende sine ansatte på porten.

Det er riktig at det er deler av næringslivet som ikke har behov for å styrke permitteringsregelverket.

Men et styrket permitteringsregelverk blir da også bare brukt av den delen av næringslivet som har bruk for det, og som faktisk nå innstendig ber om en utvidelse. Men regjeringa sier nei.

Denne regjeringa må altså drives fra skanse til skanse og utviser ingen ledelse i forhold til ledigheten. Jeg tror at et utvidet permitteringsregelverk kommer, hvis bare mange sterke grupper får mast lenge nok.

Spørsmålet er bare hvor mange tusen flere skal måtte bli skjøvet ut i arbeidsledighet før regjeringen finner det for godt å sette inn mottiltak?

Å bli tvunget fra jobb til ledighet ikke er omstilling. Det kalles arbeidsledighet.

Dag Terje Andersen (Ap), medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité