– Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten