Nordlandsindustrien og det grønne skiftet

Grønt skifte: Elektrifisering av kollektivsektoren er kostbart, men det kommer til å bli enda mer kostbart å kjøre på diesel i fremtiden, med de økte kravene som kommer, skriver Bent-Joacim Bentzen. Foto: Ragne Borge Lysaker