Det er synd å se at det politiske spillet og maktsyken nok en gang er på tur å vinne over de fornuftige valgene. Denne gangen er det folkene og næringslivet i Midtre Hålogaland som blir offer for spillet. Over lang tid har befolkningen og næringslivet i Midtre Hålogaland påpekt behovet og sett galskapen i dagens fylkesgrense mellom Nordland og Troms. En fylkesgrense som ble opptegnet og var fornuftig da vi rodde og seilte på besøk til hverandre. Men som i dag er til stor hinder og fortvilelse for oss i Nord Norges tetteste befolkede region.

Derfor må jeg si jeg ble svært skuffet når jeg nå så at man ikke turte å benytte muligheten til å tilrettelegge for en enda kraftigere og samlende næringsregion i Nord. Den største utfordringen for utvikling og samhandling i Nord Norge er den politiske drakampen mellom Bodø og Tromsø. Jeg er kanskje freidig når jeg påstår at redselen fra begge er å miste makt og utvikling i egen by.

Men er det nå slik at den store verdiskapningen skjer i disse to byene? Nord Norge behøver samhandling og en sterk felles stemme. Vi trenger kraftregioner som kan jobbe sammen for utvikling av samfunnet vi bor i og næringslivet vi lever av. Hvorfor skal det da være så vanskelig å de utfordringene vi møter i hverdagen i Midtre Hålogaland. Fiskeri, havbruk, landbruk og mange andre næringer som må forholde seg til 2 forskjellige fylkespolitikere og fylkesadministrasjoner, ei grense som man må kryss en håndfull ganger for å kjøre til nabo tettstedet.

Ungdommer som må reise lenger en langt for å ta utdannelsen de ønsker på videregående skole, når tilbudet ligger like ved men dessverre i nabo fylket. Listen er nesten utømmelig av merkelige utfall av en fylkesgrense som er svært utdatert og problematisk. Min bønn til landets folkevalgte, gi Midtre Hålogalands næringsliv og befolkning muligheten til å ta ut det potensialet som ligger i Nord Norges tettest befolkede region.

Derfor er mitt forslag er å slå sammen Nordland og Troms, eller flytte dagens fylkesgrense til Tysfjord. Håper våre folkevalgte benytter muligheten til å ta en fornuftig avgjørelse til det beste utviklingen. En grensejustering vil gjøre regionen til et kraftsenter istedenfor kun utkantstrøk og grensenaboer.