Hvor har media vært angående det å ha et kritisk syn på H. H. kjøpet. H. H. var jo here tiden et prosjekt for Høyre,  Frp, Venstre og MOS. Disse partiene hadde hele forrige periode å gjøre det på og litt til i perioden før det. Hva var det de ikke klarte å fullføre som hadde den egentlige ideen til hele prosjektet. Greit at de tapte et valg men å komme bort fra ansvaret for hele kaoset kan hun ikke komme bort fra.

I de fire årene i forrige periode så var det samme leksa med H. H. De klarte ikke å drive det bedre enn etter den nye sammensetningen i kommunestyret etter valget i 2011. Kan Vibe, Mikalsen og Jaksobsen og disse fire partiene si noe mer om budsjetterte inntekter ang. driften av H. H. Ordføreren og posisjon har vel enkelt sagt bare arvet det kaoset som ble etterlatt av disse fire partiene. Så klarer denne Vibe å stille spørsmål: Hva vil posisjonspartiene egentlig med Hurtigrutens Hus? Hun sier og: " Dette er et eksempel på hvordan det kan gå når man ikke setter inn profesjonelle styrer. Vi mener det bør ligge kompetanse til grunn for posisjoner, der må også knytter til seg strategiske partnere. "

Hvis det har vært hemmelighold så har vel det vært Lauvlands rett og/eller interesse. Eller vet du Jakobsen noe annet om dette. § 30.Møteprinsippet, som Mikalsen omtaler gjelder ikke KF. I kommuneloven Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak. § 68.Styremøter nr 7. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler s aken, skal administrasjonssjefen varsles. Mens kommunelovens vanlige system er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret.

Andre selskaper kan være i en presset situasjon, hvor det er behov for styremedlemmer med kompetanse for eksempel på nedbemanning, eller for å finne strategiske partnere for bedriften. Å ha et profesjonelt styre kan også ha sine ulemper. Som regel er det en kostnad siden eksterne styremedlemmer oftest krever honorar, og det er også risiko med for hyppige utskiftninger i et profesjonelt styre. Hvis styremedlemmer og styreleder er fra den nærmeste kretsen er styret som regel stabilt over år, og det er også kort vei mellom daglig leder og styreleder og resten av styret. Dette kan gi en raskere beslutningsdynamikk.

RED ANM;

Jan Steffensen i Melbo og Omegn Samarbeidsliste presiserer på telefon følgende:- MOS var ikke i kommunestyret da vedtaket om kjøp av Hurtigrutens Hus ble fattet. Vi har heller ikke vært involvert i behandling i ettertid, sier han.