Nordland Høyre ønsker ikke å støtte regjeringens forslag om å gjenopprette de tidligere tingrettene i Nordland. Domstolsreformen har allerede ført til styrket rettsikkerhet i Norge, samt bedre ressursutnyttelse. Resultatet har gitt bedre rettsikkerhet spesielt for barn, unge og kvinner. Omleggingen har bidratt til et felles fagmiljø, med mer bredde i sakene og bedre rutiner.

Med domstolsreformen har saksbehandlingen blitt effektivisert og fagmiljøene styrket. Det finnes få faglige råd som tilsier at det er fornuftig å gå tilbake til den gamle strukturen av domstolene. I enkelte mindre domstoler har det vært betydelige rekrutteringsproblemer. Med reformen har det å jobbe på et lite rettssted blir mer attraktivt når man blir en del av et større fagmiljø, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe Beate Bø Nilsen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte for en reversering og vil kun støtte dersom alle kommuner og ansatte er enige. På Helgeland støttet Vefsn, Brønnøy, Rana og ansatte dagens ordning mens Alstahaug kommune ønsker reversering. Da er det uheldig at mindretallet blir hørt.

Regjeringens forslag om å reversere domstolsreformen er et angrep på rettssikkerheten til folk, og ikke minst barna. Det finnes ingen faglige råd som tilsier at det er klokt å gå tilbake til den gamle strukturen av domstolene, som blant annet Riksrevisjonen ga strykkarakter.

Domstolsreformen har allerede ført til styrket rettsikkerhet i Norge, samt bedre ressursutnyttelse. Arbeidet med domstolsreformen var en lang og grundig prosess, som allerede etter snaut ni måneder har gitt gode resultater.

Med domstolsreformen har saksbehandlingen blitt effektivisert og fagmiljøene styrket. Barneombudet har vært tydelig på at mer robuste fagmiljøer i domstolene er viktig for barns rettssikkerhet. Hvis regjeringen nå ønsker å bruke mange millioner på å re-innsette byråkrati på bekostning av rettsikkerheten til nordmenn, så er det fullstendig uforståelig og uansvarlig.

Mot slutten av fjoråret kunne NRK fortelle at barneombud Inga Bejer Engh frykter en reversering av domstolsreformen vil svekke barns rettssikkerhet. Det er en tilbakemelding regjeringen bør ta på ramme alvor. Jeg sliter med å se hvem som skulle være bedre til å gjøre en slik vurdering, enn en tidligere dommer som nå er ombud for å ivareta barnas beste.

Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for barn i en vanskelig familiesituasjon eller kvinner som lever i en voldelig relasjon. Disse gruppene har fått bedre rettssikkerhet etter domstolsreformen. Ingen har dårligere tid enn et barn i en vanskelig familiesituasjon, eller kvinner som lever i en voldelig relasjon. For de kan unødig ventetid være en ulidelig påkjenning.

De eneste som klamrer seg fast til fortiden er regjeringen og enkelte tidligere sorenskrivere som savner sjefsjobben sin. Da må vi stille oss spørsmålet: Hva er viktigst av stillingsvernet til domstolledere, eller barn og folks rettssikkerhet? For Nordland Høyre er det ingen tvil om at barn og folks rettssikkerhet trumfer alt.