«Statlig finansiert omsorgstjenester må etableres i alle kommuner»