Senterpartiet sier seg fornøyde med lav arbeidsledighet uten å se på hvor mange som faktisk står utenfor arbeidslivet. Det er en sminking av virkeligheten.

I et innlegg i Vesterålen Online skriver Gro Anita Mykjåland fra Senterpartiet at det aldri før har vært flere nordmenn som har gått på jobb. Hun mener kombinasjonen av lav arbeidsledighet og større befolkning gir henne belegg for den påstanden. Det er å spinne seg bort fra virkeligheten, for sannheten er en ganske annen.

Realiteten er at det aldri før har vært flere nordmenn som står utenfor. Rundt 600 000 står utenfor arbeid eller utdanning, og over 360 000 av disse mottar uføretrygd. Det er nesten dobbelt så mange uføre her til lands, sammenlignet med Sverige. Det til tross for at Sverige er 5 millioner flere mennesker enn oss.

Spesielt er andelen unge uføre rekordhøy - og den er voksende. I Norge blir stadig flere unge plassert utenfor arbeidslivet i ung alder. Sannsynligheten for at de noen gang kommer tilbake til jobb eller utdanning er lav. Det er en utfordrende situasjon både for samfunnet og enkeltmenneskene det gjelder. Rundt 70 prosent av unge som i dag havner på uføretrygd, blir uføre på grunn av psykiske utfordringer. Det kan ikke være riktig at denne gruppen skal forbli uføre helt til pensjonsalderen.

Samtidig skal man ikke jobbe om man ikke makter det. Vi skal hegne om vårt felles sikkerhetsnett. Men det er også mye god helse i å gå på jobb, og mange som mottar trygd ønsker å arbeide ved siden av. Da må staten og arbeidsgiverne bistå med arbeidsplasser som er tilpasset mennesker med helseutfordringer.

I år skal regjeringen bruke store penger på å øke uføretrygden og arbeidsavklaringspenger, samtidig som de kutter i flere tiltak som skulle få flere til å prøve seg i jobb. Det er å sette arbeidslinja i spill.

Arbeidslinja handler om at vi må få flest mulig i arbeid, og at det skal lønne seg å jobbe fremfor å motta ytelser. Likevel vraker regjeringen forsøket med arbeidsorientert uføretrygd, som skulle gi flere unge uføre mulighet til å jobbe fleksibelt så mye som helsa tillater, mot lønn og trygd i kombinasjon. Alternativet til dette er 100 % uføretrygd.

Regjeringen øker heller ikke antall varige tilrettelagte arbeidsplasser etter behov. I tillegg dropper de Solberg-regjeringens inkluderingsdugnad som skulle sørge for at flere med funksjonsnedsettelse og flere med hull i CVen fikk rett på ledige stillinger i offentlig sektor.

Om flere skal komme i jobb må de få hjelp til det fra samfunnet – og så må det lønne seg for den enkelte. Høyre vil at uføre som jobber skal få beholde mer av egen inntekt. Derfor foreslår vi mindre avkortning i trygd dersom man jobber ved siden av.

Høyre prioritere også i vårt alternative statsbudsjett flere tiltaksplasser og plasser for varig tilrettelagt arbeid – fordi vi mener at arbeid er både fellesskap og trygghet, og vi må gjøre det vi kan for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet.

Senterpartiet og regjeringen kan selv starte med å være ærlige om det alvorlige virkelighetsbildet.