Spørsmål til besvarelse i kommunestyret

Andøy Kommune bruker fordringsselskapet Convene AS til innkreving av egenandeler for legebesøk. Deres praksis er ulovlig i henhold til finansavtelelovens innskjerpinger av januar 2023.

Finanstilsynet viser til finansavtaleloven og at gebyret for utstedelse og eventuelt sending av regning til forbruker, ikke kan overstige «betalingsmottakerens faktiske kostnad» ved å utstede og sende regningen.

Finansavtaleloven § 2-4 (i) tredje setning:

Dersom en betalingsmottaker krever gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument eller betalingsmiddel fra en forbruker, kan gebyret ikke overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad ved bruk av betalingsinstrumentet eller betalingsmiddelet.

Selskapet er bedt om å endre praksis av Forbrukertilsynet som varsler tvangsmulkt dersom den ikke er dokumentert endret innen 18.01.

Selskapet skaper store utfordringer for mange mennesker i kommunen og særlig de som har utfordringer med teknologi, mobilitet og / eller språk.

Spørsmål til ordfører:

1. Har kommunen stilt krav til leverandøren Convene AS at Norsk Lov skal følges?

2. Hvordan er kommunens generelle krav til leverandører når det kommer til å følge lovverket?

3. Har Andøy kommune gode rutiner i anbuds / anskaffelsesprosessene som sikrer at vi bruker selskaper som respekterer lovverket?

4. Er innbyggernes behov og utfordringer mindre viktig en selskaper som helt tydelig kun har finansielle interesser i samfunnet vårt.

5. Convene AS, som består av en lang rekke selskapet i et konsern, henter ut store beløp i Andøy Kommune. Hvor mye skatter de til kommunen?

6. Hva vil ordføreren og kommunen nå, som dere er veldig godt informert av befolkningen, media, forbrukertilsynet og lokalpolitikere, gjøre for å sikre at innbyggerne ikke blir overbelastet av Convene AS i kommunens navn?