Flere forventer forverring i markedssituasjonen i månedene som kommer

Stigende rente, dalende kjøpekraft og et generelt krevende makroøkonomisk bilde får følger for bedriftene i Nordland. NHOs ferske medlemsundersøkelse for oktober viser at næringslivet i regionen forbereder seg på en mørk vinter. 1 av 3 (34%) medlemsbedrifter i Nordland rapporterer nå at de forventer en nedgang i markedssituasjonen, mens halvparten tror at situasjonen vil forbli uendret. I bygg- og anleggsbransjen er situasjonen mørkest: Der ser 6 av 10 (65%) for seg en nedgang de neste månedene.

Strekk i laget

·       I en tid preget av økonomisk tilpasning og usikkerhet, viser resultatene av medlemsundersøkelsen for oktober en variasjon i bedriftenes syn på den nåværende markedssituasjonen og fremtidige utsikter. Nordland fremstår i hovedsak som en  region med sterk fremtidstro, men bygg- og anleggsbransjen står overfor utfordrende tider. Også elektrobedriftene forventer en nedgang i markedssituasjonen i de kommende månedene, oppgir Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland.

Dystrere fremtidsutsikter

·       Bedriftene går en krevende vinter i møte. Våre medlemsbedrifter var mer positive før sommeren, nå forventer 3 av 10 bedrifter at markedssituasjonen fremover blir trangere. I april i år var det kun 1 av 10 som så for seg en utfordrende markedssituasjon.

Utfordrende tider i bygg- og anleggsbransjen

·       Dagens markedssituasjon er presset spesielt for bygg- og anleggsbransjen hvor 4 av 10 beskriver egen markedssituasjon som dårlig, og dessverre forventer hele 6 av 10 bygg- og anleggsbedrifter at det kommer en nedgang. Dette er en svært viktig bransje for å holde hjulene i gang i Nordland, og vi frykter at ordretørke og i verste fall permitteringer og konkurser vil føre til at vi mister helt kritisk kompetanse, sier regiondirektør Hans Christian Hansson.

·       I forbindelse med statsbudsjettet, har NHO spilt inn til finanskomiteen på Stortinget at Husbanken må styrkes. Vi mener også at lokale myndigheter kan bidra til økt aktivitet for bransjen. Det kan skje for eksempel ved å investere i vedlikehold og opprustning av offentlige bygninger og infrastruktur, eller å sette fart på byggingen av omsorgsboliger, påpeker regiondirektøren.

-------------------

Dagens markedssituasjon i Nordland:

·       2 av 10 (19%) av medlemsbedriftene i Nordland rapporterer en negativ vurdering av den nåværende markedssituasjonen.

·       Bygg- og anleggssektoren står i spissen med 4 av 10 (40%) bedrifter som oppgir markedssituasjonen som utfordrende.

·       Også i bilbransjen oppgir 4 av 10 (37%) medlemsbedrifter at markedssituasjonen er dårlig, mens 2 av 10 (21%) opplever dagens markedssituasjon som god.

·       Hos sjømatbedrifter oppgir 9 av 10 (91%) at dagens markedssituasjon er god eller tilfredsstillende.

·       Alle medlemsbedrifter innen Offshore Norge er enige om at den nåværende markedssituasjonen er tilfredsstillende, og de befinner seg i den mest gunstige posisjonen.

Markedsutsiktene de neste 6 månedene:

·       1 av 3 (34%) av medlemsbedriftene i Nordland forventer en nedgang i markedssituasjonen, mens halvparten tror at situasjonen vil forbli uendret.

·       6 av 10 (65%) av bygg- og anleggsbedrifter forventer en nedgang de neste månedene.

·       Samtidig forventer halvparten (48%) av elektrobedriftene en nedgang i markedssituasjonen.

·       Innen sjømatsektoren forventer 2 av 10 (18%) en nedgang i markedet.

Selv om små og store bedrifter generelt sett har lignende oppfatninger av fremtidige markedsutsikter på landsbasis, viser resultatene at mellomstore bedrifter er mer pessimistiske.