Anbudskonkurranse Innlandet skole

Artikkel i VA 22 mars om nevnte sak, vises det til 3 stemmer mot forslaget å sende ut på anbud, det var Hadsel Senterparti sine stemmer. Beklageligvis ble dette litt feil, og skal redegjøre hvorfor.  Som det vises til var det kommunaldirektørens innstilling om å sende alle 3 alternativ ut på anbud,  som lå til grunn for behandling av saken, i henhold til kommunestyrets bestilling. Det var modul bygg, plassbygd og renovering. Sistnevnte alternativ er høyest priset, i rapport fra HRP AS som en del av saksgrunnlaget, og ref rapport «totalrenovering av eksisterende bygningsmasse er ikke økonomisk hensiktsmessig, og anbefaler nybygg»

 Med bakgrunn i dette fremmet undertegnet på vegne av Hadsel SP et forslag om å ta dette alternativ ut av saken, og derigjennom spare tid, ressurser og penger. Dette skulle vært gjennomført med forslag  «at vi gikk for nybygg alternativene og ikke renovering», som er vårt standpunkt, satt opp mot forslaget som lå til grunn for behandlingen, så dette beklager vi. Vi har selvfølgelig respekt for vedtaket som ble fattet, og oppfatter alle parter nå ser frem til å få saken sluttbehandlet, inkl Hadsel SP.

Med dette benytter jeg anledningen til å ønske alle en god påske.