Som tidligere fast medlem av kommunestyret i Hadsel i to perioder, og som 3. vara i nåværende.

Følger jeg godt med i kommunestyrets møter, og de vedtak som gjøres.

Jeg er også valgt inn i SU for Innlandet skole, som Hadsel kommune sin representant.

Spesielt godt følger jeg med når det gjelder Innlandet.

I alle år siden jeg flyttet tilbake til Vesterålen og Innlandet har jeg engasjert meg sterkt for en bærekraftig utvikling av Innlandet, og da med Innlandet skole som magneten for en livskraftig bygd.

Et oppvekstsenter er alfa og omega for at den positive trenden som nå er i bygda skal fortsette å utvikle seg.

Alle som følger med har nok fått med seg at det har vært noen skjær i sjøen, mildt sagt, når det gjelder å få realisert en ny skole.

Prosessen fra kommunen har vel forsiktig sagt, ikke vært optimal.

Nå er det i siste kommunestyre gjort vedtak på at det skal være skole på Innlandet, og det arbeides med å sende ut anbuds papirer for tre varianter!

Jeg, og med representanter i siste kommunestyre, og i nåværende. Har arbeidet sterkt for at foreldrene, ved SU og FAU skal være orientert og involvert i alle deler av prosessen

Jeg refererer her til vedtak i siste kommunestyre møte, 21. mars i år punkt 1, om å sende ut på anbud, og så viser jeg til vedtak punkt 4 i sak 65/22 i Hadsel kommunestyre 16.06.22 hvor kommunedirektøren sier: «Det forutsettes at alle involverte parter, også foreldre, elever og ansatte ved Innlandet skole, skal holdes orientert og involveres i hele prosjektfasen».

Det essensielle her er at foreldre, og SU/FAU ikke bare skal orienteres, men at de skal aktivt involveres.

Her er det kommunen feiler igjen og ikke gjør det de sier, men fortsetter i samme spor med å IKKE involvere i prosessen. Dette er en ledelsesutfordring. Det forventes her at ordfører griper inn og ser til at det som er vedtatt, faktisk er det som blir utført! Dette forventes av alle parter: foreldre-SU/FAU- og kommunestyrerepresentanter