SV er skuffet over ambisjonsnivået til kommunestyret når vi nå først skal bruke 20 millioner kroner på å grave opp Markedsgata på Stokmarknes. Dette var en unik sjanse til å gjøre noe annet enn å bygge den opp igjen akkurat som i dag. Men nei. Bedre universell utforming, grønne arealer, bolyst for barnefamilier og generell trivsel for folk uten et bilkarosseri rundt seg er ettertrykkelig parkert i skuffen.

Slik blir det etter at kommunestyret i Hadsel forrige torsdag ga grønt lys til en betydelig nedstrippet utgave av det som tidligere hadde merkelappen «miljøgate» i Stokmarknes sentrum. Var det dette kommunestyret så for seg da det ble vedtatt «renovering av Markedsgata» i november 2022? Allerede den gang gikk man bort fra en fullskala miljøgate, men likefullt det skissert at 18,3 millioner kroner skulle brukes på «ting over bakken», altså opparbeidelse av gate, fortau, fotgjengerfelt, sykkelfelt, plantesoner og så videre.

Det har blitt pekt på at det haster å få gjort noe med vann- og avløpsrørene under denne sentrumsgata. Det har jeg ingen grunn til å bestride. Men det hastet tydeligvis ikke mer enn at kommunedirektøren har foreslått å vente til 2026 med å grave opp gata. Likevel framskyndet flertallspartiene investeringa i Markedsgata med to år. Hele eller deler av flertallet så kanskje behovet for noen satsinger på Stokmarknes også. Dette gjorde de ved å flytte investeringen kalt «oppgradering av Stokmarknes sentrum» til 2024. Nå hadde imidlertid «ting over bakken»-potten krympet til 16,5 millioner kroner.

Avgjørende for at vi i dag sitter igjen med et prosjekt som først og fremst handler om oppgraderingen under bakken, er et vedtak med knappest mulig flertall fra teknisk hovedutvalg i februar i år. Der vedtok Høyre, MOS og INP å innvilge varig dispensasjon fra en rekke bestemmelser i miljøgateplanen for Stokmarknes sentrum. «De skrotet hele miljøgata», oppsummerte en av lokalavisene.

Opprinnelig var dette et prosjekt der én halvpart handlet om utbedring av vann og avløp og den andre halvparten skulle dreie seg om forskjønning/oppgradering av Stokmarknes sentrum. Nå snakker vi mer om et vann- og avløpsprosjekt med et lag av asfaltsminke over. «Over bakken»-delen av investeringa kun utgjør nå rundt 20 prosent av totalkostnaden. I kroner og øre rundt seks millioner til vei, fortau, kantstein og belysning.

Hva er egentlig problemet med at oppgraderingen av sentrum bare koster en tredel av det som ble vedtatt for halvannet år siden? I utgangspunktet er det selvsagt positivt når en investering blir billigere, men jeg mener at dette er litt som å bestille en smaksmeny på Kvitnes og ende opp med å få servert en bensinstasjonpølse. Selvsagt er det behagelig at regningen blir mindre. Primærbehovene blir nok oppfylt. Men samtidig sitter man igjen med en mindre god smak i munnen. Og nå frykter jeg at det går en halv evighet til det igjen blir snakk om å bruke penger av betydning på Stokmarknes sentrum. Det vil være synd for hele kommunen, alle fire ringer.

Atle Nielsen, kommunestyrerepresentant for Hadsel SV