Det er et paradoks at politiet har hjemmel til å kunne ta spyttprøve ved promilletest i trafikken, men at de ikke kan ta spyttprøve av ungdommer ved mistanke om rusbruk. Politiet må nå sikres verktøy som avdekker rusmisbruk og ikke minst kriminelle bakmenn som utnytter sårbar ungdom.

Nordland KrF vil ikke at etablerte rusmisbrukere skal straffes. De trenger helsehjelp. Og det er heller ikke her debatten står i dag. Skillelinjene går nå ved politiets rolle i avdekkingen og oppfølgingen av narkotikabruk blant unge og om hjelpen skal være påtvunget eller ikke.

Selv om Stortinget stemte imot rusreformen, er bruk av narkotika i praksis avkriminalisert gjennom Riksadvokatens nye retningslinjer fordi politiet ikke lenger kan straffeforfølge kriminelle bakmenn. De kan heller ikke teste rusbruk blant unge slik at de får et avrusningsprogram. Den eneste muligheten unge har for å komme seg ut av narkotikaproblemer, er å melde seg selv.

Resultatet av slagordet «hjelp, ikke straff» er dermed i praksis at unge blir overlatt til seg selv, og må finne veien til avrusning på egenhånd. For Nordland KrF er det en uholdbar situasjon. De negative resultatene av retningslinjene ser vi allerede nå. Kripos melder om at antall narkotikasaker er det laveste siden årtusenskiftet.

Politiet i Nordland hadde en nedgang i anmeldelser for narkotika på 72 prosent fra 2016 til 2022. Selv om antall narkotikasaker går ned – er det ingen tegn som vitner om at rusbruken går ned. Nye tall fra FHI viser en dobling i kokainbruk i løpet av de siste to årene. Det vi vet, er at færre i dag blir tatt for narkotikabruk. Dermed får de heller ikke hjelp.

Nå må vi handle for at de unge som kommer borti rus skal få den hjelpen de trenger. Politiet må kunne avdekke rusbruk slik at de kan både forebygge og henvise til hjelpeapparatet. Nordland KrF mener at politiet må sikres hjemler for å bevise narkotikabruk gjennom for eksempel spyttprøve. De må også sikres hjemler for å ransake en narkotikakjøpers mobiltelefon slik at de kan avdekke hvem personen kjøpte av og for å avsløre selger av narkotika. Slik kan de unge som er i ferd med å utvikle et rusmisbruk fanges opp tidlig og kobles med kommunens oppfølgingsapparat.

Dem det gjelder trenger støtte og oppfølging. Vi har ingen å miste!