«Dagens regjering tar folks sikkerhet på alvor»

foto