Det er et stort potensial for å utnytte ny og digital teknologi for å tilby innbyggerne enda bedre og mer brukervennlige tjenester og legge til rette for at nye bedrifter kan starte opp basert på nye forretningsmodeller.

Digitalisering bidrar til at tjenester blir mer tilgjengelig og ytes på andre måter enn tidligere. Før var fysiske kontor helt nødvendig. I dag kan man få bistand fra Nav på nett, skatteinnkrevingen automatiseres og kontakten mellom myndigheter og skatteyter er blitt digital.

Disse tjenesteene er tilgjengelig hjemme hos hver enkelt av oss, og er åpent for publikum 24/7. For å videreutvikle dette må vi ha et regelverk som er med på å skape innovasjon i offentlig sektor.

Høyre ønsker en bærekraftig og innovativ offentlig sektor som tilpasser seg brukernes behov og ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å gi gode, sammenhengende tjenester som svarer på brukernes behov samtidig som vi sørger for at fellesløsninger virker på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2023 foreslo vi derfor 16 millioner til StimuLab som prioriterer prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har problemstillinger som lett «faller mellom flere stoler». Det er problemstillinger der du som innbygger for eksempel, må ta kontakt med mange ulike etater i stat og kommune for å løse ett problem.

Her burde det bare være nødvendig å sende inn informasjon en gang, til en etat, fordi digitale løsninger utviklet på tvers ordner resten.

Høyre mener at innovasjon skjer når offentlige og private aktører møtes, samarbeider om de gode ideene og utvikler gode løsninger og digitale tjenester. Derfor ville vi også satse ekstra på StartOff og vi satte av 10 millioner kroner til formålet. Det ville bidratt til at Startoff kunne bidra til å finne nye løsninger på utfordringer offentlig sektor står ovenfor i samarbeid med Startup-selskaper.

En av utfordringene vi mener digitalisering og ny teknologi kan være en del av løsningen på er demografiutfordringene vi vet kommer. Vi vet at vi blir stadig flere eldre og for å møte demografiendringene mener vi at offentlig sektor må bruke de tilgjengelige ressursene mer effektivt. Innovasjon, og ny teknologi, kan gi nye løsninger som gjør det mulig for eldre å bo trygt i eget hjem lenger, og på den måten kan vi benytte kommunens ansatte bedre.

Gode digitale løsninger i seg selv vil ikke løse utfordringene med å gi alle innbyggere gode tjenester. De digitale tjenestene må også være universelt utformede og være enkle å bruke. Derfor prioriterer Høyre både innovasjon i offentlige sektor for å utvikle nye digitale løsninger og samtidig tiltak for å motvirke digitalt utenforskap.

Å motvirke digitalt utenforskap vil sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det digitale påfyllet som trengs for å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som vi i dag er blitt så avhengige av.