Torsdag 28. januar melder VA at Toyota Nordvik vil legge ned bilverkstedet på Stokmarknes. Det er en særdeles dårlig nyhet for alle oss på Stokmarknes, og i Hadsel for øvrig, som i mange, mange år har vært lojale Toyota kunder, nettopp fordi Toyota har et utmerket verksted her.

For de ansatte, som virkelig har stått på for bygge opp og drive et bilverksted av meget høy og solid standard, må dette oppleves som et skikkelig lyskespark fra egen arbeidsgiver.

Lyskespark

Jeg vil gjerne understreke at vi bileiere har vært særdeles heldige som har et verksted med en stab av meget dyktige fagfolk. De kan sitt fag, de gjør sitt ytterste for at det produkt de leverer fra seg skal være av beste kvalitet, og de er alltid i møtekommende og velvillig innstilt overfor meg som kunde.

Jeg har også inntrykk av at de jobber i hensiktsmessige lokaler og er tilfredse med sin arbeidsplass. Dette i sum gir et verksted med et meget godt omdømme, som jeg virkelig tror Toyota-konsernet profiterer på.

Den begrunnelsen som gis av daglig leder i Toyota Nordvik A/S i Bodø, er ikke særlig overbevisende. Fra sitt ståsted i Bodø sier han at den korte avstanden mellom Stokmarknes og Sortland er årsaken til at man har besluttet å samle aktiviteten på Sortland.

Begrunnelsen

Han unnlater imidlertid å nevne at Toyota på Sortland ligger et godt stykke nord for tettstedet Sortland, slik at en som kommer fra Hadsel må gjennom byen, med nedsatte fartsgrenser, økende rushtrafikk og forbi mange andre bilverksteder.

For de ansatte betyr det, som den tillitsvalgte påpeker, minst en time forlenget arbeidstid og redusert inntekt, i og med at det koster penger å kjøre til og fra Sortland daglig. For oss kunder betyr det ekstra arrangement for å komme til verkstedet, og ikke minst for å komme seg heim når en har avlevert bilen, eller skal hente den, da busstasjonen ligger inne i sentrum, og langt fra Toyotas verksted. For oss alle vil det bety, som ved all annen sentralisering, mer bilkjøring og et ekstra bidrag til økende forurensing.

Det er tydelig at Toyota-ledelsen i Bodø ikke synes det er verdt å ta hensyn verken til egne ansatte, kundene eller miljøet. For mitt vedkommende ser jeg absolutt ingen hensikt med å være trofast Toyota-kunde hvis verkstedet her på Stokmarknes legges ned. Da blir det selvsagt enklere å oppsøke et bilmerke med verksted på denne side av Sortland.

Lojalitet?

Stokmarknes med omland er så folkerikt at det bør være godt marked for et bilverksted her. Hvis dette ene bilverkstedet legges ned, fjernes enda et viktig servicetilbud. Stedet og kommunen utarmes ytterligere, og blir mindre attraktiv.  Derfor håper jeg at det kan finnes gode krefter som vil trå til slik at den kompetansen, de ti arbeidsplassene og det servicetilbudet som bilverkstedet på Børøya representerer, kan bli bevart i kommunen.

For Toyota-ledelsen i Bodø vil det ikke være noen skam å snu i denne saken. Tvert imot. De vil vinne allmenn respekt og anerkjennelse ved å vise at de tar samfunnsansvar.

Johan Johansen, Stokmarknes