- Minstepensjonistene var visst ikke så viktige

foto