Nord-Norge er mulighetenes landsdel. Havet, fisken, kraften og menneskene gir oss alle forutsetninger for å bli Norges viktigste region for det grønne skiftet og omstillingen som samfunnet vårt skal gjennom.

Vi har et overskudd av rimelig og fornybar kraft. Den kraften er vårt arvesølv, og vi må bruke den lurt.

Samtidig må vi ta del i havvindsatsingen. Vi trenger den for eksempel til å utvikle en batterinæring. Det er en helt ny industri, som må på plass når vi avkarboniserer økonomien vår. Og her viser den nye regjeringen vei. Næringsministeren har sagt at han skal legge frem en batteristrategi og et veikart for de nye grønne industriene.

Vi kan ikke lenger snakke om det grønne skiftet som om det ligger foran oss i tid. Vi står midt i omstillingen nå, og Nord-Norge er i førersetet.

Se bare hvordan Øyfjellet Wind i Mosjøen, med sine 72 nye vindturbiner forsyner Alcoa Norway med grønn, fornybar kraft. Ren kraft som gjør at aluminiumsproduksjonen til Alcoa er både verdensledende og bærekraftig. Eller se til Elkem Saltens nye energigjenvinningsanlegg i Straumen. Anlegget skal gjenvinne 28 prosent av verkets energiforbruk. Det er bedrifter som dette som viser at vi både kan, og skal, klare omstillingen til en mer miljøvennlig industri.

For Norge er ikke ferdig som industrinasjon, tvert imot. Den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom over hundre år med storindustri, aluminiumsverk og oljeeventyr, er et viktig konkurransefortrinn også i tiåret fremover. Vi skal bruke den kompetansen når vi bygger batterifabrikker, setter opp havvindmøller og utvikler ny teknologi til havbruket. Samtidig skal staten ha en aktiv rolle, som medspiller og støttespiller. Med de økonomiske musklene til å hjelpe nye industrier med å vokse frem.

Men nord er også mer enn kraftforedlende industri. Kysten vår er full av store og små lokalsamfunn bygget rundt havets viktigste ressurs: fisken. Fisken gir jobb til sjøs, men den må også gi jobb på land. Foredling og ferdigstilling av fiskeriprodukter må være en del av det norske fiskerieventyret. Det skaper arbeidsplasser lokalt, og det øker den totale verdien av de naturressursene vi høster fra havet.

Sjømatnæringen skal gjennom store endringer i tiden vi er i. Vi ser et teknologisk skifte, økte krav til bærekraft og nye måter å drive oppdrettsnæring på. Det er en næring som både vil lengre ut på havet, men også opp på land.

Det gir store muligheter, men også viktige problemstillinger som vi politikere må forholde oss til. Hvordan veier vi hensyn mot hverandre? Hvordan sikrer vi sameksistens mellom næringer? Hva må vi som politikere ha med oss inn i disse diskusjonene? At fiskeriministeren har lagt av 10 millioner kroner til forskning på sameksistens tilknyttet havvindsatsingen, er viktig.

Gode lokalsamfunn må ha et mangfold av arbeidsplasser. Nettopp derfor er regionen vår også avhengig av reiselivet. Av små bedrifter med bare et par ansatte. Framoverlente folk som tør å satse på drømmen, om det er Hildurs Urterarium i Brønnøysund, ishotellet i Alta eller De Grønne Øyene i Lofoten.

Vi er i gang med et pilotprogram for bærekraftig reiseliv. Det tror jeg vil tjene kysten vår godt. For å lykkes med å få flere turister til fantastiske Nord-Norge, er det viktig å legge til rette for mer utslippsfrie måter reise på. Det er veldig bra at Nordland fylkeskommune skal få på plass seks nye elektriske fergesamband de neste fire årene. Og når kortbanenettet elektrifiseres, kan det by på uante muligheter for gründere og reiselivsvirksomheter som kobler seg på.

Vi er nå i startfasen av å utvikle en plan for den nye reiselivsnæringen. Den bærekraftige helårsnæringen som må vokse etter pandemien. Vi skal se på hvordan markedsføring, kompetanseheving, destinasjonsutvikling og verdiskaping skal tas ut til store og små lokalsamfunn.

Om vi skal skape vekst, arbeidsplasser og snu den negative befolkningsutviklingen i nord, så er det ett grep vi må ta: en langt mer aktiv næringspolitikk. Det er viktig for satsingen på havvind, batterifabrikker og hydrogen. Og det er viktig når vi skal øke bearbeidingen av sjømat og øke fastlandseksporten. Slik tar vi Nord-Norges unike muligheter i bruk.