Skjønte ikke våre folkevalgte konsekvensene?

Friluftsområde tilgjengelig til høystbydende?

I VOL.no leste jeg for noen dager siden at firmaet NL Invest AS og Hadsel kommune er i forhandlinger om omregulering av ei tomt på Børøya.

Nåværende eier fikk i forrige kommunestyreperiode kjøpe ca. 10 mål av et område regulert som friluftsområde. Tomta ligger rett øst for UNO-X stasjonen. Høringsfrist er 8. januar 2024.

Vi som vokste opp der satte uendelig stor pris på de flotte friluftsområdene vi hadde tilgjengelig.

På Børøya er det per idag ca. 380 bruksenheter. Befolkningen der er i ferd med å gjennomgå en foryngelsesprosess - mange ungdommer med småbarn har flyttet til.

Jeg tilbragte selv mange av mine barne- og ungdomsår på Børøya. Vi som vokste opp der satte uendelig stor pris på de flotte friluftsområdene vi hadde tilgjengelig, både sommer og vinter. Fri lek er av svært stor betydning for barn.

Børøya Boligforening er revitalisert. Foreningen har fornyet flere gamle turstier, til stor glede for unge og gamle. I tillegg er Børøya fortsatt et fristed for mange fugler. Ikke minst er en slik mulighet for barn til å oppleve dyreliv på nært hold av uvurderlig betydning.

Med hvilken begrunnelse kunne Hadsel Kommune selge ei 10 mål stor tomt i et område regulert som friluftsområde? Skjønte ikke våre folkevalgte konsekvensene?

I følge avisartikkelen er det hemmelig hva tomteeier skal bruke tomta til. Kanskje er det steinmassene som egentlig er av interesse? I så fall - hvorfor selge ei tomt med stein, når kommunen selv sannsynligvis kunne ha behov for stein til fyllmasse? Så vidt jeg kjenner til er det fortsatt ledige tomter i det nye feltet «handelsparken», vest for bensinstasjonen.

Vi kan ikke lenger forsvare at stadig mer grønt-arealer forsvinner og asfalteres.

Jeg kjenner til at en privatperson på Børøya nylig søkte om tomteutvidelse på ca. 200 m2. Utvidelsen ville legge beslag på deler av det samme friluftsområdet som tomta til NL Invest AS er fradelt fra. Vedkommende fikk avslag. Begrunnelsen er at kommunen ikke kan selge så mange m2 av et område regulert til friluftsområde!?

Dessverre kan dette bety at det gjøres forskjell på kong Salomon og Jørgen Hattemaker i Hadsel kommune. Vi kan diskutere hva en slik praksis kan kalles. Nå er det imidlertid på tide at politikerne i Hadsel skjønner og sier at nok er nok. Vi kan ikke lenger forsvare at stadig mer grønt-arealer forsvinner og asfalteres. Det er ikke lenger å anse som bærekraftig utvikling!

Alle som bor på Børøya fortjener å beholde det lille som er igjen av friluftsområder, spesielt skogen og bakkene mot nordvest. Uttrykket bolyst er i vinden også i Hadsel. Hadsel kommune må vise at de mener alvor og er villige til å ivareta sine innbyggere.

Grytting, 6.12.23