Kommunestyremøte 15. februar 2024

Grunngitt spørsmål til ordfører fra Sortland Arbeiderparti ved Tove Mette Bjørkmo

Tema: Havnepromenaden i Sortland

Havnepromenaden i Sortland kan bli et bra tilbud til en fin tur langs det vakre sjøkanten som vi er så heldige å ha her i kommunen. Det vil være fint for oss som bor her, og et fint tilbud for de som er tilreisende til Sortland.

Det har imidlertid tatt tid å få realisert prosjektet. Skiltene er kommet opp og noen benker er blitt plassert ut, men finishen er liksom ikke helt der. Det er fremdeles mangelfullt for at vi kan kalle det en havnepromenade. Tar man turen langs «promenaden» så blir man møtt av avfallscontainere, en uterestaurant som mangler avslutning, «farlige» områder der man i hvert fall ikke tar med seg små barn, gå eller sykle rett i havet enkelte steder, eller at det rett og slett ikke ser særlig vakkert ut.

Jeg vet at det at det fattet vedtak med premiss om at det skulle istandsettes områder for å legge til rette for havnepromenaden, men blir disse vedtakene fulgt opp? Vi som politikere og innbyggere i Sortland har blitt invitert til flere workshops for å si hvordan vi ser for oss at byen skal utvikle seg, inklusive havnepromenaden. Jeg har selv deltatt på flere av disse, og engasjementet har vært stort.

Jeg har ved flere anledninger etterlyst hva skal havnepromenaden inneholde? Å har fått til svar at, jo da det skal komme, vær tålmodig.

Men, hvor lenge skal vi være tålmodige? Hvor mange workshops skal vi delta på?

Sortland Arbeiderparti mener at det er på tide at Havnepromenaden ferdigstilles. Det er viktig at alle, store og små, gammel og ung kan være brukere av havnepromenaden.

Sortland Arbeiderparti er kritisk til at det blir igangsatt flere idemyldringer, workshops, uten at det er en god plan for realisering. Det gjelder både økonomi og tidsramme.

Sortland Arbeiderparti mener det er på tide å gjennomføre noe av det som er planlagt for byen vår for å gjøre den mer attraktiv og mer til en aktiv by og være i – ikke bare kjøre mellom kjøpesentrene.

Spørsmål til ordfører:

1. Kan ordfører redegjøre for hva som er plan for gjennomføring av havnepromenaden?

2. Kan ordfører gi en statusrapport for situasjonen for GNIST prosjektet, og om det er en sammenheng mellom GNIST og havnepromenaden?

3. Vil ordfører sørge for at de vedtak som er fattet med premisser (vedrørende havnepromenaden) blir fulgt opp fra Sortland kommune?