- Lønnsstøtte er bra, men hva med bygg- og anleggsnæringen?