Men planen handler ikke bare om penger og prosjekter. Den handler like mye om å gjøre hverdagen til folk flest enklere, tryggere og mer effektiv. Om å komme seg effektivt og trygt til jobb og skole slik at hverdagslogistikken går opp. Om å kunne bosette seg der man helst vil. Og om at det skal være lett å drive bedrift.

Registrerer at det er noen kritiske røster fra våre opposisjonsparti som viser at de ikke har fått inn sitt prosjekt, men faktum er at Nordland er en av de store vinnerne i denne NTPen. I den forrige NTPen, som de rødgrønne lagde for 2014-2023, så var Nordland tilgodesett med 11,8 mrd. kroner.

I NTP for 2018-2029 får Nordland hele 26,7 mrd. kr – over dobbelt så mye som det Ap, Sp og SV bevilget til fylket vårt på det de har omtalt som ambisiøst. Dette viser at for Høyre er det sammenheng mellom å si at samferdsel er viktig, og vise det konkret ved satsing.

I Nordland er et av de mest omfattende prosjektene i hele Nasjonal transportplan "Ny by, ny flyplass" i Bodø. Den nye flyplassen og nye bydelen i Bodø er nå sikret finansiering, og det er en historisk og fantastisk god avgjørelse for Bodø by. Så blir det byggestart på gigaprosjektet med nye tunneler gjennom Sørfold i første periode. Ikke bare er det viktig for næringslivet og trafikksikkerheten, men det gjør også at veilengden kortes kraftig inn og farten økes.

Første del av Hålogalandsveien skal settes i gang. Det prosjektet skal gjennomføres som offentlig-privat samarbeid og omfatter strekningen fra Tjeldsundbrua, til Lødingen og videre til Langvassbukt.

Regjeringen har også prioritert å løfte inn flere andre viktige prosjektet som bl.a. Veipakke Lofoten, med alle de nærings- og boligmulighetene den medfører.

Fylkesveiene er for Nordland en sentral og viktig del av veinettet. I inneværende stortingsperiode har det vært en betydelig vekst i de statlige bevilgningene til fylkesveier. Nå styrkes satsingen ytterligere i Nasjonal transportplan. Vi setter nå av 33 milliarder til å gjøre fylkene i stand til fortsatt utbedring av fylkesveiene og oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften.

Slik bygger vi Nordland og hele landet, slik knyttes mennesker sammen, slik skapes konkurransefordeler for Nordland og Norges bedrifter, og slik skaper vi en bedre transporthverdag for folk flest.