Du og jeg, vi ønsker vekst for kommunen, tilrettelegging for boligbygging, utvikling av lokalt næringsliv og entreprenørskap og alle disse positive ordene som er å finne i de fleste politiske festtaler. Jeg utøver entreprenørskap. Jeg utvikler eiendommer, og hjelper kommunen å møte behovene fra Øksnesværinger som ønsker å bo og leve i Øksnes.

LES OGSÅ: Tilsvar fra Karianne Bråthen.

Boligbygging og bolig til alle

Du vil Øksnes, og lovte i valgprogrammet for 2015 at du ville tilrettelegge for boligbygging og bolig til alle. Du ville sikre tilgjengelige og attraktive tomter til boligbygging i alle deler av kommunen, og søke samarbeid med utbyggere for å bygge eierboliger og leieboliger. Jeg er denne utbyggeren, og han som skal hjelpe deg holde løftet du har gitt velgerne dine. Søk gjerne samarbeid med meg.

Det er interessant at du bruker ordet attraktivt om tomtene. Da har du klart å fange opp det som viktig for dagens tomtekjøpere. De ønsker ikke bare ei tomt, de ønsker ei attraktiv tomt, med utsikt og god beliggenhet. Jeg tilbyr dette.

Vekst og innovasjon

Du lovte innbyggerne dine i 2015 at du skulle stimulere til vekst og innovasjon, og at du med dette også måtte sørge for at grundere møter hensiktsmessige krav og velvillighet i kommunen. Jeg tror vi kan slå fast at denne velvilligheten ikke gjelder for alle.

Du misliker sterkt at teknisk utvalg har gjort andre vurderinger rundt min dispensasjonssøknad til Kjærlighetshaugen enn du og dine politiske støttespillere, og ønsker derfor at medlemmene i utvalget byttes ut.

Demokrati

I valgprogrammet fra 2015 var du opptatt av demokrati, og mente at vi må unngå at politisk makt blir konsentrert til få organer og få personer. Jeg klarer ikke å tolke vedtaket om nyvalg av teknisk utvalg som noe annet enn nettopp å konsentrere makta til få personer. Få personer i den forstand at medlemmene av teknisk utvalg heretter skal være representanter som vurderer saker mer likt sittende ledelse kanskje?

Det er også på sin plass å erkjenne at jeg har stor forståelse for at det må være utfordrende for en ordfører å ta valg som provoserer en aktiv interessegruppe. I saken om Kjærlighetshaugen har ordfører og sittende ledelse gitt etter for krav som setter all byggeaktivitet knyttet til nybygg i Vornes på vent, mest sannsynlig for flere år frem i tid. Jeg forutsetter at din motvilje til dispensasjon skaper presedens, og medfører at andre utbyggere i Vornes møter samme behandling og uvilje. Noe annet ville være oppsiktsvekkende.

Skaperlyst

Ut over å være en utbygger, er også jeg en innbygger i Øksnes kommune.

Jeg er daglig leder av en byggevareforretning med 10 ansatte, og alt som følger av ansvar. Dagene kan fort bli lange, men likevel så drives jeg av en skaperlyst for Øksnes. Denne skaperlysten trenger du som ordfører at jeg har. Du trenger at jeg ikke gir opp, og fortsetter å jobbe aktivt for å tilby attraktive tomter og eiendommer, at jeg fortsetter å drive næring i kommunen som skaffer inntekter som du kan disponere i budsjettet ditt.

Akkurat nå sitter det to barnefamilier i en annen region og venter på det endelige utfallet av denne saken. Med glimt i øyet har du sagt at ingen familier får ha mindre enn 3 barn, for så mye ønsker du å få flere barn til kommunen. La meg hjelpe disse barnefamiliene oppfylle boligdrømmen sin i Øksnes.

Du skrev i valgprogrammet at politikk er å ville noe, og det ordfører, er jeg helt enig i.

Du vil Øksnes, og det vil jeg og.