Nåværende regjering bøyde av for Venstre og KRF. Arbeiderpartiet i regjering lot seg presse av SV og SP. Vi vil ikke bli holdt for narr lenger. Det har i årevis vært et meget klart flertall på Stortinget for å utrede. Demokrati betyr åpenbart ingenting i denne saken, regjeringsmakt går foran.

De som bor i Lofoten, Vesterålen og på Senja har krav på å få vite hvilke petroleumsressurser de har og hvilken sysselsettingseffekt ressursene kan gi. De har også krav på å få vite hvilke begrensninger og krav som må settes til en mulig utvinning. Hvis ikke sameksistens med fiskerinæringen er mulig, skal selvfølgelig fisken fortsatt gå foran. Men vi har aldri fått vite om sameksistens er mulig.

Landet kan ikke styres av følelser og symboler. Vi må få vite realiteter!